Utredningen av Skogbyolyckan nästan färdig

Polisen och åklagarväsendet har gått igenom utredningen av Skogbyolyckan hittills. Efter ytterligare några frågor till den misstänkta går fallet till åtalsprövning.

Det mesta är redan utrett, men på onsdagen träffades förundersökningsledaren Ilkka Kantola vid Västra Nylands polisinrättning och häradsåklagare Jutta Biström vid Västra Nylands tingsrätt för att diskutera Skogbyolyckan.

Syftet med mötet var att höra för om åklagaren önskar ytterligare utredningar innan utredningen går till åtalsprövning.

– Vi kom till den slutsatsen att vi är på samma spår. Vi kommer att ställa ytterligare några preciserande frågor till den misstänkta och så väntar vi på målsägandens yrkanden, men i början av februari går fallet till åtalsprövning, säger Kantola.

Åklagaren har rätt att be polisen om ytterligare utredning efter att polisen avslutat sin förundersökning och fallet gått till åtalsprövning. Av den anledningen är det vanligt att polisen och åklagaren i större fall samarbetar redan innan förundersökningen är avslutad.

Under åtalsprövningen bestämmer sig åklagaren om att väcka åtal och på vilka grunder.

Polisen har koncentrerat sig på den tekniska och taktiska utredningen i förundersökningen. Den tekniska utredningen innehåller fotografier och rekonstruktioner av olyckan. Den taktiska består av förhör med den misstänkta gärningsmannen och vittnen.

Tre beväringar dog i en krock mellan ett trupptransportfordon och ett tåg i Skogby i Raseborg i oktober. En person dog på tåget.

Polisen misstänker trupptransportfordonets förare för äventyrande av trafiksäkerheten, tre gånger dödsvållande och tre gånger vållande av skada.

Ursprungligen var föraren misstänkt för fyra gånger dödsvållande, men enligt den rättsmedicinska undersökningen är det oklart om tågpassagerarens död har ett samband med olyckan.

Passagerarens död kommer härefter att behandlas som utredning av dödsorsak. Den sortens utredningar är hemligstämplade för alla utom den dödas anhöriga.

ANDRA LÄSER