2020 lugnet före stormen?

Goda grannar. Denis Strandell och Ragnar Lundqvist, Hangös och Raseborgs stadsdirektörer, stöpte nyårslyckor tillsammans och kunde ur dem utläsa att vården kräver mycket pengar även nästa år. Det visste de i och för sig utan att stöpa tenn – båda städernas budgetar har nyss klubbats igenom. Bild: Lina Enlund

Nästa år står ekonomin fortsättningsvis i fokus i såväl Hangö som Raseborg. Om det vittnar de bägge städernas stadsdirektörer, men också de nyårslyckor som de stöpte tidigare i december.

Vi sammanstrålade vid en spis i mitten av december för att stöpa nyårslyckor tillsammans med Denis Strandell och Ragnar Lundqvist, Hangös och Raseborgs stadsdirektörer. De har stöpt nyårslyckor förr,...