Sjundeå utreder villighet att ta vaccin

Sjundeå kommun utreder hur villiga ortens över 70-åriga invånare är att ta coronavaccin. Kartläggningen görs genom att kommunen ringer upp kring 700 personer i målgruppen. Arbetet har redan inletts och förväntas ta några veckor.
- Utifrån svaren kan vi planera vaccineringen så att vi kan utföra den så smidigt som möjligt. Antalet personer som ska vaccineras påverkar bland annat fastställandet av vaccineringsplatser och de resurser som behövs, säger Sjundeås grundtrygghetsdirektör Cathrinne Wetterstrand.
I Sjundeå har alla boende på enheterna för äldreboende fått coronavaccin. För tillfället vaccineras alla personer över 80 år. Vaccineringen har påbörjats bland dem som är klienter inom hemvården. Hur snabbt vaccineringen kan genomföras beror även i Sjundeå på tillgängligheten till vacciner.
ANDRA LÄSER