200 000 euro till föreningar

Grundtrygghetsnämnden i Raseborg beviljar riktade understöd på sammanlagt 200 000 euro till sex föreningar. Två föreningar blev utan stöd.

Betesdaförsamlingen i Ekenäs får 30 000 euro för att utveckla verksamheten med arbete i rehabiliterande syfte. I huvudsak går pengarna till att avlöna en heltidsanställd handledare.

Karjaan Ratatupa får 15 000 euro i understöd för utrymmes- och livsmedelskostnader. Ratatupa driver dragverksamhet och aktiviteter för missbrukare med familjer i Karis.

Kaipparen får 50 000 euro för att täcka löne- och hyreskostnader som föreningen har på grund av den rehabiliterande och förebyggande dagverksamhet den bedriver för att främja mental hälsa.

Raaseporin seurakuntayhtymä och Raseborgs finska församling i Karis och Pojo får 10 000 euro för hyreskostnader som uppstår i samband med den återvinnings- och loppmarknadsverksamhet som bedrivs i Postilla.

Tammisaaren Martat får 500 euro för kostnader som uppstår då man i samarbete med stadens mentalvårds rehabiliteringscenter håller kurser för klienter så de ska få en löpande vardag.

Föreningen Västra Nylands Fountain House får 90 000 euro. Medlen går i huvudsak till personalkostnader för personalen i klubbhus Fontana. Fontana erbjuder lågtröskelverksamhet för 18 år fyllda personer som är drabbade av mental ohälsa

Nämnden beslöt avslå de ansökningar som Fiskars byförening och föreningen Knutpunkten inlämnat. Byföreningen i Fiskars hade anhållit om drygt 44 000 euro, främst till lönekostnader för en ungdomsledare på heltid. Knutpunkten anhöll om 35 000 euro för att täcka lönekostnaderna för en stödperson.