200 000 euro till föreningar

Grundtrygghetsnämnden i Raseborg beviljar riktade understöd på sammanlagt 200 000 euro till sex föreningar. Två föreningar blev utan stöd.