200 jobb kvar vid Billnäsfabriken

Efter senaste samarbetsförhandlingar ligger fokus för Fiskars fabrik i Billnäs numera på tillverkning av saxar, yxor och snöredskap.

Inom bolaget uppmärksammas Fiskarssaxens 50-årsjubileum på olika sätt. I samarbete med Designmuseet i Helsingfors ordnas en utställning där 30 internationella konstnärer, designer och formgivare ställer ut saxinspirerade verk. Lokalt märks feståret bland annat på att alla Classic-saxar som lämnar fabriken förses med en 50-årslogo. Exakt hur många saxar det handlar om är en affärshemlighet men i runda tal rör det sig om tusentals per dag, fördelat på 15 olika modeller och 70 olika förpackningsalternativ.

Utöver fabriken i Billnäs produceras saxar också av samarbetspartner inom leverantörsnätverket.

I balans

I likhet med mången annan västnyländsk industri har också personalstyrkan vid Billnäsfabriken minskats i flera omgångar. Då tillverkningen av de klippande trädgårdsredskapen i fjol flyttade från Billnäs till fabriken Polen varslades 107 av då 286 anställda. Sextioen anställda fick gå i den första omgången, men efter det har en del anställda hittat nya jobb samtidigt som efterfrågan på produkterna ökat, vilket betytt att flera uppsägningar inte behövt genomföras.

För tillfället ligger personalstyrkan på lite under 200 personer, tjänstemännen inräknat, vilket är i balans med efterfrågan. Strukturomvandlingsprogrammet är nu slutfört för Billnäsfabrikens del, säger fabrikschef Markku Salama.

Mer automatisering

Enligt Markku Salama är det en fabrik i gott skick han basar för. Till de största investeringarna under de senaste åren hör automatiseringen av yxbladssmidet. Nya automatiseringsprojekt är enligt Salama aktuella, men inte med målet att ytterligare dra ner på personalstyrkan.

– Avsikten är att kunna minska på de fysiskt tunga och monotona jobben och ha personalen att göra andra jobb i stället.

Ett nytt grepp är också produktionsutveckling genom Lean-metoden.

– Det betyder att vi gör utvecklingssamarbete tillsammans med personalen. Det är från den man får de bästa idéerna, säger Salama.

En av kronjuvelerna

Fiskars är i dag ett av flera varumärken i Fiskarskoncernens portfölj, och den orangefärgade saxen en bland flera kända produkter. Saxen är ändå en omhuldad produkt och viktig för koncernen. Orsakerna till det är rätt givna tycker Markku Salama:

– Fiskarssaxen är den mest spridda finländska designprodukten i världen och har tillverkats i över en miljard exemplar. Fiskars är den ledande saxtillverkaren internationellt och i länder såsom USA samt i Norden.

Hur ser framtiden ut för Billnäsfabriken?

– Enligt de nuvarande planerna kommer tillverkningen av saxar, yxor och snöredskap att fortsätta här. Också utvecklingsarbetet för att göra produktionen ännu mer konkurrenskraftig går vidare.