Kulturhuset Fokus får miljonstöd

Det planerade kulturhuset i Karis får ett bidrag på 3,5 miljoner euro av stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar. Bidraget är det näst största i stiftelsens historia.

Stort stöd. Kulturhuset fokus får ett miljonstöd.

Det planerade kulturhuset Fokus i Karis ska stå färdigt 2022 och nu har planerna tagit ett rejält kliv framåt. Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar (SKUI) ger ett bidrag på 3,5 miljoner euro till stiftelsen Fokus i västra Nyland. Bidraget går till planeringen och byggandet av Kulturhuset Fokus i Karis och utbetalas under åren 2020-2022.

Johan Johansson, som är direktör för SKUI, säger i ett pressmeddelande att bidraget är det näst största i SKUI:s historia.

– De finlandssvenska fonderna står tillsammans för ungefär 6,5 miljoner euro av budgeten för de utrymmen som Stiftelsens Fokus i västra Nyland ska äga. Det här är ett unikt projekt där också de regionala fondernas bidrag varit avgörande.

Som sagt är tanken att kulturhuset ska stå färdigt hösten 2022 och bland annat ska det finnas teater, studio, bibliotek, utrymmen för musikundervisning, kafé, galleri och andra utrymmen för kultur i huset.

– Kulturens betydelse för välbefinnande ökar i samhället och särskilt i lokalsamhället. Då dessutom både Tryckeriteatern och Raseborgs sommarteater ofta varit språngbrädor för unga talanger från andra regioner finns det en allfinlandssvensk dimension i projektet, säger SKUI:s styrelseordförande Stefan Wallin, som också leder Kulturfondens styrelse, i ett pressmeddelande.

De största hyresgästerna i huset blir Raseborgs stad och Västnyländska ungdomsringen, som bland annat upprätthåller Tryckeriteatern och Raseborgs sommarteater. Anders Walls, stadsstyrelsens ordförande i Raseborg, är nöjd över samarbetet med fonderna.

– I staden är vi glada över att tillsammans kunna skapa ett hus med så här mycket aktivitet för raseborgare. Kulturhuset Fokus är en helhet som ingen enskild aktör kunde skapa. Positiva projekt som ger framtidstro är särskilt viktiga nu, då många är i en krävande situation, säger han i ett pressmeddelande.

Hela projektbudgeten uppgår till cirka 10,5 miljoner euro. Av det här beloppet står staden Raseborg för knappt hälften och stiftelsen Fokus i västra Nyland för resten. Förutom SKUI deltar också Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo, Sophie von Julins Stiftelse, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Föreningen Konstsamfundet och Svenska Folkskolans vänner i finansieringen.

ANDRA LÄSER