Rättelseyrkanden mot utnämning av ungdoms- och idrottschef i Hangö

Det har inkommit rättelseyrkanden mot utnämningen av ny ungdoms- och idrottschef i Hangö. Det handlar om två rättelseyrkanden, inlämnade av en och samma person.

27.05.2023 06:00 UPPDATERAD 27.05.2023 08:52
Sittande ungdoms- och idrottschef Tommy Gröndahl har sin sista arbetsdag den 31 maj. Den som kommer att ersätta honom är Taru Alho. Hon har en dubbel magisterexamen i ekonomi och förvaltning. Därutöver studerar hon idrottsvetenskap och får sin tredje magisterexamen under hösten. Som sportslig bakgrund kan nämnas att hon spelat volleyboll på professionell nivå i Finland, Sverige, Tyskland och Österrike.
Alho var den andra som utsågs till ny ungdoms- och idrottschef i Hangö. Den första som valdes var en man, som bestämde sig för att inte ta emot tjänsten. Mot den utnämningen inkom det första rättelseyrkandet. Kvinnan – som också sökte tjänsten – ansåg att hon blivit utsatt för könsdiskriminering då hon inte blivit kallad till intervju, trots att hon anser sig ha bättre meriter än den valda mannen.
– Vi bestrider att det skulle ha skett någon könsdiskriminering, säger Karl-Erik Gustafsson, bildningsdirektör vid Hangö stad.

ANDRA LÄSER