Kommunerna har börjat dela ut munskydd – de flesta håller ännu öppet för distansarbete

Fortsatt lägre tröskel för distansarbete är sannolikt kommunernas svar på coronapandemin under hösten. Utdelningen av munskydd har redan börjat.

Raseborg planerar att sköta kommunens arbete med en hybridmodell. Hur exakt den ska fungera kommer utarbetas under den här veckan.

– Vi tänker inte gå inför ett hundraprocentigt distansarbete, utan antagligen i stället ha färre personer på plats med ett roterande system, säger Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

Raseborg kommer att följa med de rekommendationer som ges.

– Vi fortsätter också med att vara noggranna med handhygien och distans på arbetsplatsen, säger Lundqvist.

Hangö följer med läget

– Vi tänker följa statsrådets och THL:s rekommendationer. Vi tolkar dem och följer dem sedan lokalt, säger Hangös stadsdirektör Denis Strandell.

Han nämner att kommunen under våren skapat förutsättningar för det och att ett möjligt distansarbete lättare kan ordnas i höst. Under våren hade Hangö en utökad ledningsgrupp med läkare och representanter från vård- och omsorgsväsendet som veckovis tog ställning till läget.

– Vi följer med läget och tar sedan ställning till om vi behöver köra i gång den utökade ledningsgruppen igen, säger Strandell.

Närmare bestämmelser och beslut om hur kommunens arbete ska ordnas tar Hangös ledningsgrupp på tisdag.

Ledningsgruppen i Ingå delas upp

I Ingå möttes pandemigruppen på fredagseftermiddagen. I och med att kommunen redan tidigare hade gått in för att fortsätta mera omfattande coronaåtgärder än grannkommunerna är det inte mycket som behöver ändras nu när det gäller distansarbete.

– Vi återkallade inte tidigare beslut när vi kom tillbaka efter semestrarna, utan vi har fortsatt med distansarbete. Men nu gör vi det mera begränsat, så att enstaka personer kan vara på plats i kommungården, säger kommundirektör Robert Nyman.

Till exempel ledningsgruppen är uppdelad så att alla medlemmar i gruppen inte samlas i samma rum. Också måndagens styrelsemöte ordnades som ett hybridmöte där de som ville kunde delta hemifrån, och de som ville kunde var på fysiskt möte. Den här modellen kommer sannolikt att tillämpas också på andra nämndmöten.

– Men politikerna fattar själva beslut om hur mötena ordnas, säger Nyman.

Sjundeås pandemigrupp möttes i måndags för att diskutera hur kommunen ska arbeta under hösten. Även i Sjundeå ordnas nämndmöten sannolikt som en kombination av distans- och närmöten.

Utdelning av munskydd i kommunerna

Kommunerna ska dela ut munskydd för mindre bemedlade och staten ska stå för kostnaderna.

I Raseborg finns ett begränsat antal munskydd som ska delas ut på tre olika ställen. Var och en får tre munskydd.

I Ekenäs sker utdelningen i kansliet för vuxen socialarbete på Raseborgsvägen 37, i det så kallade Torpet. Utdelningen pågår vardagar klockan 9-12 från och med onsdag. I Karis sker utdelningen på Elin Kurcks gata 11 torsdagar klockan 14–16, i Pojo på Mariavägen 18 fredagar klockan 9–11.

– Det är vars och ens ansvar att skaffa munskydd och använda dem på platser där man inte kan garantera ett tryggt säkerhetsavstånd. Den här utdelningen berör dem som är mindre bemedlade, säger Raseborgs social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg.

Raseborg kommer dela ut återanvändbara munskydd som kan tvättas och användas på nytt.

I Hangö ska man besluta om utdelningen av munskydd i dag.

Tyg i Kyrkslätt

Ingå började dela ut munskydd på hälsovårdscentralen i måndags. I första skedet är det engångsskydd som delas ut men återanvändbara munskydd är redan beställda.

– Vi räknar med att 500 personer behöver munskydd av oss. Det kanske är i högsta laget, men coronasituationen och dess följder kan ha lett till att vissa invånare tillfälligt inte har möjlighet att köpa munskydd, säger kommunens grundtrygghetschef Pilvi Österman.

Också Sjundeå delar ut engångsmunskydd till kommuninvånare på hälsovårdscentralen men siktar på att skaffa återanvändbara.

– Vi beställde mera engångsmasker redan förra veckan eftersom en rekommendation var på väg, säger grundtrygghetschef Cathrinne Wetterstrand.

I Kyrkslätt började utdelningen av ansiktsmasker i måndags men maskerna tog genast slut. Nya tvättbara tygmasker är beställda, och kan senare avhämtas i kommunhuset, där man också får anvisningar för hur man ska använda maskerna. Kommunen har reserverat tre masker per person.

ANDRA LÄSER