Livsgnistan stöder när livet känns tungt

Den nygrundade föreningen Livsgnistan ska jobba för att det ska vara okej att tala om psykisk ohälsa. Föreningen ska finnas där för dem som behöver hjälp i dessa frågor.

Celinda Byskata och Pamela Kinnunen är grundande medlemmar i föreningen Livsgnistan.
Föreningen Livsgnistan registrerades den 3 maj. Den består av utbildade erfarenhetsexperter. Föreningens syfte och mål är att öka öppenhet, sprida kunskap och minska på stigma angående personer som lider eller har lidit av psykisk ohälsa eller missbruk av något slag.
– Om man ser att det finns en förening som vågar tala öppet om detta kanske man själv har lättare att acceptera att man får vara sjuk. Då är det lättare att tala om det också. Vi vill att man ska kunna tala om psykisk ohälsa utan att känna skam, säger föreningens ordförande Pamela Kinnunen och sekreterare Celinda Byskata.
Föreningen finns också till för att erbjuda en plattform från vilken erfarenhetsexperterna kan jobba effektivt på ett lokalt plan. Man kan med andra ord anlita en erfarenhetsexpert via föreningen, till exempel som talare, kamratstöd eller vårdplanerare.
– Mycket kommer att handla om förebyggande arbete. Till exempel att bygga upp självförtroendet hos barn och unga som mobbar eller har blivit mobbade, säger Kinnunen.

Nya medlemmar i höst

De grundande medlemmarna är sex till antalet men man kommer att ta in fler medlemmar från och med i höst.
Föreningen är i första hand öppen för utbildade erfarenhetsexperter. Man har inte resurser att vara en förening för alla med psykisk ohälsa eller problem med missbruk.
– Men fast vi är en liten och intim förening finns vi där för alla. Men på ett annat plan. Fast man inte är medlem i föreningen kan man vara delaktig i vår verksamhet.
Föreningen vill på detta sätt uppmuntra fler att gå utbildningen.
– Jag har sett hur stor skillnad det gör. Man får ett helt annat förhållningssätt till sin egen historia. Man kan berätta den utan att bli för involverad, säger Kinnunen.
Man hoppas i samarbete med någon annan aktör kunna ordna en egen utbildning för blivande erfarenhetsexperter 2017.
– Det ser vi som viktigt. Ju fler vi är, desto bredare expertis har vi att erbjuda.
Kinnunen och Byskata påminner om att också anhöriga kan gå utbildningen.
– Anhöriga blir lätt utanför och åsidosatta trots att de har det jättejobbigts som måste se på lidandet från sidan. Jag sökte hjälp 2009. I år fick min sambo vara med hos psykiatern första gången. De anhöriga är helt beroende av vad man berättar hemma. Och de kan ju inte ens veta att det man säger är sant, säger Byskata.

Marknadsföring först

Men innan man har skapat egna rutiner för föreningen är det marknadsföring som gäller. För tillfället är en webbsajt under uppbyggnad, liksom en Facebook-sida. Föreningens första framträdande kommer att ske på Kanonruset.
– Vi vill berätta att vi finns och varför vi finns. Vi kommer att delta i olika evenemang för att visa upp oss som förening och som människor – att vi vågar stå för vad vi är, att vi vågar visa oss sårbara.
Genom att delta i Kanonruset vill man förmedla tanken om kamratstöd, att vad som helst är möjligt, bara man stöttar varandra.
ANDRA LÄSER