Trådalger, men klart vatten vid Bellevue

I Hangö har Sydspetsens miljöhälsa hittat trådalger vid vattenbrynet på Bellevues strand den 25 juli.

Algerna upptäcktes efter att myndigheten kontaktats om att det skulle förekomma avföring i vattnet. Vid inspektionen konstaterades att vattnet var klart, men att det vid vattenbrynet förekom trådalger.
Trådalger kan se otrevliga ut och ge upphov till lukt när de förmultnar. Nedbrytningen av trådalger bedöms inte som en direkt hälsofara, även om lukten kan påverka trivseln.
I övrigt framkom inga andra avvikande faktorer som kunde ha påverkat vattenkvaliteten. Vinden har de senaste dagarna varit från ost, eller lokalt från syd.
Sydspetsens miljöhälsa påminner att man alltid skall göra en bedömning av badvattnet innan man går i, eller låter barnen simma.
Förekomsten av cyanobakterier, så kallade blågröna alger kan variera kraftigt på kort tid beroende på vindriktning och temperatur.

ANDRA LÄSER