Någon har grävt utan lov vid ruinerna

Ett outforskat område vid Raseborgs slott har grävts upp utan lov.

Olagliga gropar. Tarja Knuutinen har efterlyst information om folk som rört sig på området på Facebook.

När arkeolog Tarja Knuutinen besökte Slottsmalmen vid Raseborgs slott för en vecka sedan möttes hon av en obehaglig överraskning.

Här och där på åkern hittades igenfyllda gropar grävda med spadar.

– Det såg ut som om någon har varit där med metalldetektor och plockat upp metallföremål, säger Knuutinen.

Platsen är ett fornminnesområde där man enligt lag inte får använda en metalldetektor utan lov från Museiverket.

– Det värsta är att mycket har hänt på outforskade ställen. Redan nu har vi förlorat en hel del information vad gäller slottets historia.

Hur stor skada det är frågan om är svårt att bedöma eftersom forskarna inte vet hurudana eller hur många fynd som eventuellt grävts upp.

– Vi vet inte vad som finns där.

Det finns inte skyltar vid området som förnbjuder att man använder metalldetekto på området.

– Det är inte möjligt att skylta hela området, men man ser slottet därifrån så man borde inse att man måste ta reda på om man får gräva där.

Enligt Knuutinen är det inte ovanligt att liknande sker på fornminnesområden.

– De flesta som har en metalldetektor använder den lagligt och brukar jobba med oss, men tyvärr finns det också de som använder dem utan lov och arkeolog på skyddade områden.

Knuutinen har gjort en brottsanmälan till polisen.

Knuutinen vet inte exakt när brottet skett och hon har inte fått tips om vem som kan ha rört sig utan orsak på området i höst heller.

– Alla uppgifter om otillbörligt folk på Slottsmalmen under hösten är välkomna.

Hon vill också påminna om att man alltid ska kolla på Museiverkets hemsidor om ett område är ett fornminnesområde innan man börjar söka med en metalldetektor där.

Tarja Knuutinen är arkeolog och fältledare i en forskningsgrupp som har genomfört arkeologiska utgrävningar i Slottsmalmen sedan 2008, under gemensamma forskningsprojekt med Västra Nylands Landskapsmuseet, Hangö Sommaruni och Helsingfors Universitet.

ANDRA LÄSER