"Samarbetet mellan Raseborg och Lojo fortsätter efter reform"

Arbetet med social- och hälsovårdsreformen som ska träda i kraft 2019 är i full gång och samtidigt funderar sjukhusen i Raseborg och Lojo på sina strategier för framtiden. Samarbete är viktigt.

Helhetsbilden för 2019 är långt ifrån klar, säger Raija Kontio, direktör för Lojo sjukvårdsområde.
Raseborgs sjukhus har sedan i fjol arbetat med en modell där sjukhuset skulle bli ett satellitsjukhus som skulle lyda direkt under Helsingfors universitets centralsjukhus Hucs. Nu tar satellitprojektet paus.
– Vår strävan har varit att bli en trettonde enhet inom Hucs för att bibehålla sjukhuset intakt som en helhet, säger sjukvårdsområdets tf direktör Gabriela Erroll.
Statusen som satellitsjukhus kunde bland annat garantera nödvändig volym i och med att Raseborgs sjukhus då kunde erbjuda vård på svenska också åt patienter från huvudstadsregionen. Den här visionen omfattades och godkändes av nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde (VNS) i november i fjol.

"Inte motiverat gå vidare just nu"

Men nu läggs satellitprojektet alltså tillfälligt på is. VNS-nämnden möttes den 2 mars och antecknade då för kännedom att det för tillfället inte är motiverat att gå vidare med tankarna på ett satellitsjukhus.
Orsaken är vårdreformen.
– Det råder så pass mycket osäkerhet kring vårdreformen, därför tar vi en timeout. Det är ingen idé att spilla en massa krut ifall det inte blir något av satellitplanerna, säger Gabriela Erroll.
Tankarna på ett satellitsjukhus växte fram i samband med att man i fjol arbetade med att anpassa verksamheten i enlighet med staden Raseborgs sparkrav på tre miljoner. Då det arbetet gjordes och satellitskisserna ritades upp visste man ännu inte hur vård- och landskapsreformen skulle påverka verksamheten.
Gabriela Erroll betonar att social- och hälsovårdsreformen tills vidare handlar om ett lagutkast som är på remiss. Ingen vet med säkerhet hur den slutliga modellen kommer att se ut.

Specialiteter kan bolagiseras

Dock vet man att verksamheten påverkas. I dag är hälso- och sjukvården indelad i primärvård, specialiserad sjukvård och krävande specialiserad sjukvård. Ett scenario i och med vård- och landskapsreformen är att vården kan delas in i närtjänster, regionala tjänster och centralt producerade tjänster.
En del av verksamheten kommer troligtvis att överföras till vårdcentraler som ägs av landskapen, medan andra delar överförs till ett av landskapet ägt affärsverk.
– Vårdcentralerna ska bolagiseras och kommer att konkurrera med privata aktörer. Därtill finns det vissa tankar på regional indelning i öst, mitten och väst, beskriver Gabriela Erroll.
Det här innebär antagligen att verksamheten vid Raseborgs sjukhus kommer att splittras, säger Gabriela Erroll.

Hur då?

– En del av verksamheten, den polikliniska mottagningsverksamheten, skall ingå i landskapets vårdcentral som sedan ska bolagiseras. En annan del av verksamheten ska ingå i landskapets affärsverk som i sin tur kan bolagisera en del av den verksamheten.
Redan nu finns exempelvis HNS-Bilddiagnostik för röntgenundersökningar och Huslab för laboratorieprovtagningar.
En fördelning av verksamheten vid Raseborgs sjukhus mellan olika aktörer är inte detsamma som nedläggning. Gabriela Erroll säger att det förvisso kommer att finnas verksamhet i byggnaden också framöver.
– Men det kan bli litet som på Stockmanns varuhus med en varuhusdirektör och diverse producenter av olika tjänster.
Och hon poängterar att man vid sjukhuset alltjämt är intresserade av att vara en del av Hucs, en Hucs-klinik.
– Det skulle garantera operativ verksamhet här. Samjour och poliklinik kommer vi hur som helst att ha kvar, det är befolkningsunderlaget en garant för. Lika som befolkningsunderlaget garanterar att det bör finnas egna vårdcentraler i Hangö, Ekenäs och Karis.

Samarbete viktigt

Vid Lojo sjukhus brottas man med liknande problematik. Lojo sjukhus är klassat som ett akutsjukhus medan Raseborg är ett närsjukhus. Akutsjukhus har mera specialiteter än närsjukhus och jouren är viktig, säger direktören för Lojo sjukvårdsområde, Raija Kontio.
Hon tror att verksamheten vid Lojo sjukhus med största sannolikhet kommer att fortsätta som i dag även efter reformen.
– Lojo sjukhus har i egenskap av akutsjukhus samjour, förlossningsavdelning, operationsverksamhet varje veckodag mellan klockan 8 och 20 samt en övervakningsavdelning. Enligt den profileringen kommer vi att jobba vidare och utveckla vår verksamhet.
Hon lyfter fram att Raseborgs sjukhus och Lojo sjukhus har mycket samarbete och kommer att fortsätta med det.
– Vårt mål är att fortsätta utveckla vår verksamhet och ett tätt samarbete i tre riktningar, nämligen med kommunerna, Raseborgs sjukhus och Hucs. På reformkartan är Lojo och Västra Nylands sjukvårdsområden beskrivna som ett enda område, som Västra Nylands sjukvårdsområde.

Ingen klar vision

Så även i Lojo lever man litet i limbo just nu. Raija Kontio berättar att man inte har en klar vision för framtiden, men planerar den.
– Vi funderar på vad som görs i år, vad vi ska planera för 2018 och vad som är klart för 2019 då social- och hälsovårdsreformen är tänkt att träda i kraft.
Mycket händer just nu, säger hon. Bland annat blir en utredning om ortopedi och traumatologi klar i vår, liksom en utredning över pediatriska och barnneurologiska tjänster. Under våren startar dessutom utredningsarbeten om barnpsykiatri, liksom om vuxenpsykiatri.
– Helhetsbilden för 2019 är alltså långt ifrån, säger Raija Kontio.