HS: Pandemin orsakade vårdköer – oroande utveckling

Den fördolda vårdskulden försvårar prognoserna inom sjukvården. Nästan 3 000 har väntat mer än sex månader på vård i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

De som har väntat längre än ett halvt år på en knä-, höft- och starroperation blir allt fler.
SPT
13.04.2021 08:25
Coronapandemin har orsakat längre vårdköer. Det framgår av en granskning som Helsingin Sanomat har gjort. De som har väntat längre än ett halvt år på en knä-, höft- och starroperation blir allt fler, uppger HS.
På grund av pandemin har det också blivit svårare att bedöma vårdköernas omfattning eftersom många patienter har skjutit upp sitt besök till läkaren. Dessa patienter saknar en diagnos och syns därför inte i statistiken.
– Vi ser inte den fördolda vårdskulden. Det oroar oss. Den stora frågan är hur många fall av psykisk ohälsa, drogproblem och folksjukdomar som inte syns i statistiken, säger medicinalrådet Sirkku Pikkujämsä på Social- och hälsovårdsministeriet till HS.
Samtidigt som tröskeln för att söka sig till vård har höjts har hälsocentralernas beredskap att ta emot patienter också försämrats. En del av hälsovårdspersonalen har omplacerats för att jobba med smittspårning, coronatestning och vaccinationer.
Försummelserna av olika hälsokontroller kan stå samhället dyrt. Till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes kan förvärras om patienten inte får vård i den begynnande fasen av sjukdomsförloppet. Enligt Social- och hälsovårdsministeriet kan det handla om tiotusentals människor som inte har fått den vård de behöver under pandemin.
I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt finns det för närvarande 2 999 patienter som har väntat mer än 6 månader på vård. Enligt HUS prognos kan det ta upp till 18 månader innan situationen normaliseras.

ANDRA LÄSER