Coronaepidemin drabbar turismbranschen i Nyland hårt – 5 200 färre årsverken redan nu

Nylands förbund anser att diskussionen om turismbranschens läge i hög grad har handlat om situationen i Lappland, men också turismbranschen i Nyland lider hårt av den pågående coronakrisen.

Coronakrisen har tärt hårt på turismbranschen i Nyland.
Nylands förbund meddelar att coronakrisen haft allvarliga konsekvenser för turismbranschen i Nyland.
Det direkta inkomstbortfallet uppgick mellan januari och juli till 735 miljoner euro. Beaktas även de multiplikatoreffekter som turismen medförde för övriga branscher uppgick inkomstbortfallet till över en miljard euro under årets sju första månader.
Förlusterna avspeglar sig direkt i antalet sysselsatta. Sysselsättningen inom Nylands turismbransch minskade under årets första halvår med 5 200 årsverken. Nio av tio företag har varit tvungna att permittera anställda.
Uppgifterna framkommer av en utredning som Nylands förbund beställt av Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK.
– Då krisen fortfarande drar ut på tiden kommer de verkliga konsekvenserna för inkomster och sysselsättning att vara oerhörda. I Nyland kommer vi att förlora ett oroväckande stort antal jobb bara inom restaurang- och hotellbranscherna och inom underhålls- och stödfunktioner, säger landskapsdirektör Ossi Savolainen i ett pressmeddelande.
Förbundet anser att diskussionen om turismbranschens läge i hög grad har handlat om situationen i Lappland, men också Nyland är ett attraktivt objekt i Finland.
– Turismsituationen i Lappland är absolut allvarlig. I den rådande situationen vill vi dock inte börja en skriktävling om vilket område som har det sämst, utan vi förutsätter att beslut om de åtgärder som behövs för att klara av krisen ska fattas på riksnivå, säger Savolainen.

ANDRA LÄSER