Degerby skola får jordvärme

Ingå kommun blir grönare. Degerby skolas nya uppvärmningssystem är det senaste i raden av ekologiskt – och ekonomiskt – hållbara satsningar i Ingå.

Miljövänligt. Degerby skola övergår till jordvärme.
I vinter kommer Degerby skola främst att värmas upp med jordvärme i stället för olja. Jordvärmen har installerats under sensommaren och tas i bruk nu i oktober.
Skolans gamla oljepanna som tidigare har fungerat som enda värmekälla går i deltidspension, men blir kvar och fungerar som stöd under köldknäppar.
– Övergången till jordvärme är inte enbart en bra sak för miljön. Det här sparar också på sikt pengar i uppvärmningskostnader, säger kommunens tekniska chef Alexandra Forsén.

Solpaneler på kommungården

Ingå kommun är med i projektet Kolneutrala kommuner, Hinku. Projektet, som administreras av Finlands miljöcentral, strävar efter att minska kommunernas utsläpp med olika energieffektiva lösningar.
Målet är att före år 2030 minska koldioxid- och andra klimatuppvärmande gasers utsläpp med fyra femtedelar i jämförelse med 2007 års utsläpp.
I Ingå har man redan bytt ut största delen av gatubelysningen mot energieffektiva lampor.
Nästa steg är att installera solpaneler på taken till kommungården, kommunens reningsverk, vattentaget i Bollstad, Dal daghem och Lönneberga serviceboende.
ANDRA LÄSER