Varierande väderförhållanden leder till beläggningsskador på vägarna i Nyland

Vägarna i Nyland drabbas av beläggningsskador på grund av det varierande vädret, skriver Närings-, trafik- och miljöcentralen i ett pressmeddelande.

I synnerhet i Nyland är situationen kritisk och huvudvägnätet har lidit mycket. Bild från Ring III.
Jesper Sundströmjesper.sundstrom@vastranyland.fi
19.01.2023 10:34
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland konstaterar att vägarna i Nyland för tillfället drabbas av beläggningsskador på grund av varierande väderförhållanden. NTM-centralen skriver att  beläggningsskador uppstår när den termiska vintern förvandlas till slaskigt före och temperaturen växlar mellan plusgrader och några köldgrader.
I och med klimatförändringen har beläggningsskadorna ökat, skriver NTM-centralen också.
– I södra Finland är vintrarna numera våta och därför är man tvungen att reparera vägnätet väldigt mycket under vintern, säger Henri Aaltonen, underhållsansvarig vid NTM-centralen, i pressmeddelandet.
NTM-centralen betonar att situationen i synnerhet är kritisk i Nyland och huvudvägnätet har lidit mycket. Till exempel finns det stora problem på Ring I och Ring III. I praktiken har hela huvudstadsregionen lidit av hålbildningen i vägnätet.
– Som nödhjälp lappas beläggningens hål med oljegrus, permanent lappning med gjutasfalt kan göras senare på våren, eftersom asfaltstationerna är stängda på vintern. På grund av de större hålen i beläggningen sänks hastigheten och varningsmärken för beläggningsskador sätts upp för att varna väganvändarna, säger Aaltonen.
NTM-centralen är medveten om situationen tack vare att huvudentreprenörernas arbetsledning dagligen använder vägnätet. Även projektcheferna för underhållet av landsvägarna övervakar situationen. Dessutom önskar man att väganvändarna meddelar om hål i beläggningen till Vägtrafikcentralen.
”Skador på vägtrafikanternas fordon är också möjliga. Därför lönar det sig att uppmärksamma skyltarna för beläggningsskador och sänka hastigheten. Om skadan på fordonet har orsakats av ett fel av väghållaren kan ersättning sökas hos NTM-centralen”, skriver NTM-centralen.