Raseborg skärper till det kring munskydd

Raseborg rekommenderar nu att munskydd används på allmänna platser där det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd, såsom i kollektivtrafik och butiker.

I Ekenäs gymnasium har man i dag övat på att använda munskydd. Här en grupp studerande som väntar på att lektionen ska börja.
Antalet nya coronavirusfall i Finland har ökat betydligt varje vecka under den senaste månaden. Incidensen under både sju och 14 dygn, samt andelen positiva provsvar, har rentav ökat oroväckande. Det skriver Raseborgs stad på sin webbsida.
I synnerhet inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, HUS, har epidemiläget försämrats snabbt och området befinner sig i den så kallade upptrappningsfasen.
När epidemiläget försämras är det viktigt att reagera snabbt och förutseende, påpekar stadens beredskapsgrupp. Raseborgs stad rekommenderar nu därför att munskydd används på allmänna platser där det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd.
Hangö har redan tidigare starkt rekommenderat användning av munskydd.

Ordna inga stora fester!

Raseborgs stads beredskapsgrupp rekommenderar att munskydd används där nära kontakter inte kan undvikas – såsom i kollektivtrafiken, i offentliga lokaler inomhus och vid offentliga evenemang.
Exempel på offentliga lokaler inomhus och offentliga evenemang där munskydd rekommenderas är butiker och affärslokaler, banker, bibliotek och liknande lokaler, kyrkor och andra lokaler för religiösa samfund, konsertsalar, teatrar, biografer, museer och gallerior.
Eftersom smitta har spridits inom HUS-området, bland annat på privata fester och i familjekretsar, rekommenderar stadens beredskapsgrupp att man inte ordnar privata tillställningar med över 20 personer.

Skolor tränar användning

Raseborg meddelade i måndags att staden i det här skedet ännu inte inför användning av munskydd i andra stadiets skolor och utbildningar. Den här veckan har gymnasisterna fått undervisning i och tränat användning av munskydd. Också privata utbildningsarrangörer rekommenderas förbereda sig genom att öva att använda munskydd.
Också personalen vid Ekenäs gymnasium har testat på att ha munskydd i dag.
Ekenäs gymnasium har i dag haft en övningsdag då både studerande och personal använt munskydd.
– Vi delade ut minigrippåsar med engångsskydd till alla studerande då de kom till skolan klockan 8, säger rektor Petra Blomqvist.
Tillsammans med skolans kanslist Tanja Flemmich hade rektorn en litet ovanligare syssla inför övningsdagen – alla de 800 munskydd som skolan tilldelats skulle nämligen packas in i plastpåsar för hand.
– Med rena händer, förstås.
I går onsdag fick de studerande dessutom utbildning i användning av munskydd, samt påminnelse om hur man sköter sin handhygien. Utbildningen sköttes av stadens hygienskötare Pia Halavakoski.
Testdagens munskydd bekostas av staden.
– Om det blir fråga om kontinuerligt bruk får familjerna själva stå för engångsskydd men munskydd av tyg har vi möjlighet att dela ut, uppger stadens chefsläkare Tove Wide.
Tygmunskydden ska tvättas efter användning.

Också idrottslivet berörs

Sjukvårdsdistriktet förbereder just nu också gemensamma instruktioner för idrottsföreningarna på hela HUS-området.
Idrottsföreningarna kommer att erbjudas möjlighet att delta i ett distansmöte där man kan ställa frågor kring försiktighetsåtgärder i idrottssammanhang.

Hur är det med öppethållning av gym?

– Öppethållning och stängning har vi inte diskuterat i beredskapsgruppen, men en rekommendation om försiktighetsåtgärder är under arbete på HUS-området, svarar Tove Wide.
(Fredagen den 9.10 gavs en stark rekommendation för användning av munskydd vid andra stadiets utbildningsinrättningar i Raseborg)
ANDRA LÄSER