Ungdomsarbetet i Sjundeå behöver mera frivilligkrafter

Coronaviruset har ökat behovet av ungdomsarbete. I Sjundeå behöver ungdomssektorn flera frivilliga till verksamheten.

Samvaro. Sjundeås Walkers-frivilliga samlades till en gemensam dag i lördags.
28.08.2020 17:00
I lördags ordnades en riksomfattande Walkers-dag för alla som är frivilliga inom ungdomsverksamheten. På grund av coronaepidemin organiserades dagen separat på varje ort med Walkers-verksamhet. Det gemensamma programmet förverkligades digitalt. Temat för årets Walkers-dag var köns- och sexualitetsmångfald och att mötas genom dialog.
I Sjundeå samlades nio frivilliga. Fem av dem fick Walkers mästarmärke, som man får efter att man varit aktiv i fem år. Under dagen fick också två som nyligen blivit färdiga med sin utbildning sina diplom. En av dem var Pia Jaatinen. Hon är själv ungdomsarbetare och bor i Sjundeå. Hon hade hört om Walkers-konceptet och bekantat sig med verksamheten i Helsingfors.
– Det intresserade mig att vara med. Walkerskonceptet avviker från annan ungdomsverksamhet just genom att det engagerar frivilligarbetare. Varje kväll som en Walkers-ungdomsgård är öppen finns det flera vuxna på plats, från olika områden och med olika bakgrund. Det gör det lättare för ungdomarna att hitta någon att prata med om de behöver det, säger hon.

ANDRA LÄSER