Insändare: De gröna värnar om närservice på båda språken

15.12.2022 14:20 UPPDATERAD 15.12.2022 15:11
Henrik Wickström tog upp välfärdsområdets budgetförslag i sin insändare (VN 29.11). Av insändaren fick man uppfattningen att SFP är det enda partiet som värnar om närservicen i vår region samt vill att det i budgeten finns pengar för att utveckla de svenskspråkiga tjänsterna.
Men även i det av SFP och Samlingspartiet ratade förslaget som de Gröna (jämte SDP, Vänsterförbundet, KD och Sannfinländarna) omfattade, fanns pengar för svenskans främjande. Vi har konsekvent försvarat allas rätt till service på sitt modersmål och kommer givetvis att fortsätta jobba för detta i vårt välfärdsområde.
Det motförslag som omfattades av SFP och Samlingspartiet innebar att man tog bort pengar från harmoniseringen av avgifterna för hemtjänst samt för personer med funktionsnedsättning till den lägsta nivån. Enligt det här förslaget minskar också stödet till närståendevård kraftigt i många kommuner. Nu blev det visserligen en positiv justering i t.ex.Raseborg, Ingå och Hangö för båda grupperna, dock inte så stor som i det förslaget vi omfattade - men en ändring till det sämre för båda grupperna i andra kommuner, när vi ser på hela bilden. Och det ska vi verkligen göra.
De Gröna i Västnyland vill försvara de svaga i hela vårt välfärdsområde. Detta står absolut inte i strid med att utveckla servicen på svenska eller med att bevara vår närservice, som våra hälsocentraler, vilket Wickström låter förstå.
Henna Partanen, Ordförande, gröna fullmäktigegrupp i Västra Nylands välfärdsområde
Kati Sointukangas, Ordförande, Raseborgs Gröna
Ira Donner, Vice-ordförande, Raseborgs Gröna
Christel Abborre, Vice-ordförande, nationalspråksnämden, Västra Nylands välfärdsområde
Teemu Köppä, Ordförande, Hangö Gröna

ANDRA LÄSER