Kolumn: Quo vadis, USA?

Medan vi intensivt följer med händelserna i Ukraina och i Ryssland och funderar över hur kriget skulle kunna få ett slut, är det viktigt att också hålla ett öga på den politiska utvecklingen i USA.

Med alla sina enorma resurser, är USA fortfarande oundvikligen det land, som, förhoppningsvis, i slutändan försäkrar tryggheten för västliga demokratier. Oberoende om vi vill det eller ej.
Trots att det hela tiden kommer fram ny information om hur Trumps närmaste krets aktivt försökte kullkasta presidentvalsresultatet 2020, leder han nu i så gott som alla gallupar där han hypotetiskt ställs mot den nuvarande presidenten Biden i det kommande presidentvalet 2024. Ledningen är oftast inte större än några procentenheter, men den är tillräcklig och den har hållit i sig i månader.
De främsta orsakerna är att den snart 80-åriga Biden övertyger inte amerikanerna, även om han på många sätt har klarat sig ganska bra, och att speciellt inflationen gör amerikanerna missnöjda och oroliga inför framtiden. Historiskt sett, har inflationen varit ödesdiger för de sittande presidenter, som förlorat presidentvalet. De är inte många, men både Jimmy Carter och George Bush den äldre anses ha förlorat just på grund av inflationen.

Det är alltså bäst att vara förberedd på att Trump väljs igen till president 2024. Det skulle inte vara en bra nyhet för Finland, som hoppas kunna luta sig mot USA militärt, som en sista säkerhetsgaranti mot Ryssland. För Ukraina och resten av de länder i Östeuropa som kraftigt har stött Ukraina under kriget skulle Trump innebära ett ännu större problem. Trump och hans kärnanhängare kommer inte att vara beredda att göra ekonomiska eller militära uppoffringar för att hjälpa Ukraina, så som USA har gjort under Biden.
Under Biden har USA även kommit tillbaka till de internationella arenorna där man diskuterar hur klimatförändringen kan bekämpas. Om Trump, eller en likasinnad republikansk president, igen övertar makten, kommer USA att på nytt avstå från att binda sig till internationellt samarbete kring klimatförändringen.
Det är alltså bäst att vara förberedd på att Trump väljs igen till president 2024. Det skulle inte vara en bra nyhet för Finland, som hoppas kunna luta sig mot USA militärt, som en sista säkerhetsgaranti mot Ryssland.
Efter Rysslands invasion, tog det inte lång tid för nästan hela EU, Storbritannien och USA att gemensamt rikta sig mot en ny bild av framtiden – en som istället för Rysslands fossila energikällor lever på grön, förnybar energi samt där det råder en förnyad förkärlek till demokratiska normer och friheter. Denna framtidsvision möjliggör just nu alla de stödmiljarder som västvärlden skickar till Ukraina.

Men Trump står varken för grön energi eller demokrati och har hittills beundrat Putin. Hans framtidsvision är helt annorlunda än den som just nu försvaras i östra Ukraina. En av Trumps viktigaste medhjälpare är Elon Musk, som högst antagligen snart kommer att köpa Twitter och på nytt erbjuda Trump en möjlighet att tuta ut sina idéer till amerikanska väljare, mycket passligt precis inför valet 2024. Allt hinner förstås ännu hända före valet, men redan nu är det klart att estraden har förberetts för Trumps comeback och vinst.
Många rysslandskännare, vissa av dem ryssar själva, säger att Ryssland måste ’födas på nytt’ om landet ska kunna utvecklas efter kriget. Som något av en USA-kännare verkar det för mig på samma sätt när det gäller USA. Också där tävlar två väldigt olika framtidsvisioner. Vinnaren är oklar, men konsekvenserna kommer att märkas även i Finland, hur det än blir.
ANDRA LÄSER