Ledare: Allt fler nödrop inom vården

Tryggheten försvinner då åldringar med trygghetslarm inte får hjälp inom en timme.

LedareMarina Holmbergmarina.holmberg@vastranyland.fi
11.08.2022 20:07
Det nationella målet är att allt fler åldringar ska bo hemma allt längre. Antalet institutionsplatser ska minska. Det är en ädel tanke att man ska kunna bo hemma så länge som möjligt men då behöver hemmet vara en trygg plats. Då ska samhället kunna stå till tjänst med olika former av service, som dessutom ska fungera klanderfritt.

ANDRA LÄSER