Längtan och tacksamhet driver hjälpen

En femtioårsdag vid Kilimanjaro gav upphov till en hjälpverksamhet som i dag stöder tio skolor i Tanzania. Hjälpen koordineras i Ingå.

Överräckning. Eivor och Reidar Wilkman besöker regelbundet de skolor som får stöd och ser personligen till att hjälpen kommer fram.
Mira Strandberg
12.04.2018 07:00
Det började med en latrin. Året var 2002 och Reidar och Eivor Wilkman från Ingå var på resa i Tanzania för att fira Eivors 50-årsdag. Där blev de bekanta med Barbro Finskas som bor där. Med henne besökte de en blindskola, och misären de såg väckte deras hjälpvilja.
– Skolan hade ingen latrinbyggnad, så vi beslutade oss för att vi skulle finansiera den, säger Reidar Wilkman.
Latrinbygget kostade kring tiotusen euro, vilket paret stod för själva. De följande åren fortsatte de stöda skolan i liten skala, och år 2007, då Reidar blev pensionär, antog hjälparbetet större dimensioner.
– Det blev snart ekonomiskt betungande för oss, så vi beslutade att bilda en förening. År 2010 åkte vi ner med några Ingåbor och 2011 grundades föreningen som heter Schoolkids Light.

Förskjutna och hotade

Sedan dess har antalet skolor som får stöd av föreningen vuxit till tio och resorna till Tanzania blivit årliga. Flera resor med föreningsmedlemmar har man också gjort, senast i mars.
– Nio av de tio skolor som vi hjälper är skolor för blinda eller synskadade eller för albinobarn, säger Reidar Wilkman.
Albinism, alltså avsaknaden av pigment i huden, är genetiskt betingat och rätt så vanligt just i Tanzania. Eftersom den lokala befolkningen har djupt rotade vanföreställningar om albinism är barnen ofta övergivna av sina familjer. Dessutom bär de en ytterligare belastning av att ses som lyckobringare, vilket leder till att de måste skyddas för personer som gärna skulle sko sig på barnen.
– Också de blinda barnen är ofta förskjutna, speciellt bland massajerna. De träffar inte sina föräldrar alls. Andra kanske åker hem en gång om året.

Läsväskor förändrar livet

Behoven som föreningen försöker möta är lika varierande som barnen. Albinobarnen behöver solkräm – varje barn behöver kring en och en halv liter solkräm per år.
– Barnen är extra känsliga för solen och cancer i ansiktet är mycket vanligt hos albinobarnen. Resten av kroppen är lättare att skydda men ansiktet är svårare. Så de behöver mössor, solkräm och solglasögon, säger Eivor Wilkman.
De blinda och synskadade barnen får hjälp i form av skolutrustning för synskadade. Föreningen har bland annat skaffat så kallade Braille kit-väskor, som innehåller allt en synskadad behöver för att kunna lära sig att läsa, skriva och räkna.
– Väskorna innehåller bland annat en räkneplatta, en platta med alfabetet i punktskrift, en skrivplatta och papper för punktskrift, säger Reidar Wilkman.
Väskorna kostar kring 70 dollar (cirka 60 euro) styck och har en avgörande betydelse för de synskadade barnens skolgång. Nu har föreningen skaffat väskor till alla barn som behöver sådana i skolorna, så i framtiden behövs bara så många väskor som de nya förstaklassarna behöver årligen.

Allt behövs

Utöver braille-väskorna är en stor utgiftspost läroböcker och byggen av latriner eller varmvattenberedare. Dessutom bekostar föreningen servandet av punktskriftsmaskiner, som årligen måste ses över av specialiserade personer eftersom de samlar damm och sand i det torra klimatet.
– Men det finns inget "största behov", allt behövs, säger Reidar Wilkman.
Skoluniformer, instrument, spel, leksaker och bollar av olika slag hör till det föreningen skaffat, liksom husdjur och odlingstillbehör.
– I en skola har vi hjälpt till att anlägga ett växthus och det fungerar fantastiskt bra. Där byggs växthusen inte för att öka värmen utan för att skydda grödorna från solen. Det gör man genom att spänna upp en tät, grön nätduk som förhindrar starkt solljus.
– Vi kommer att satsa mycket på växthus i framtiden. För 400–500 euro får man en duk och bevattningssystem för ett växthus.

Omtvistad president bra för skolan

De statliga skolorna i Tanzania har länge varit vanskötta och den omfattande korruptionen har belastat hela den statliga administrationen. President John Magufuli, som lett landet i två år, har infört många förnyelseprocesser som verkar ha lett till minskad korruption och bättre ekonomi i Tanzania. Hans kritiker talar om begränsningar i medborgarnas fri- och rättigheter, bland annat uttrycksfriheten och religionsfriheten i landet, men han verkar ha vanliga tanzaniers stöd, om man får tro artiklar från brittiska BBC.
Enligt Reidar Wilkman har presidentens reformer haft en tydlig inverkan på skolorna i landet. Skattemedel används nu för att finansiera skolor, sjukhus och infrastruktur.
– I en skola såg vi braille-väskor som vi inte hade donerat. Det var undervisningsministeriet som hade köpt väskorna åt skolorna, säger han.
De statliga skolorna har dessutom sedan i fjol inte haft någon skolavgift, vilket är en fördel speciellt för barn med handikapp.
– Sannolikheten att också synskadade barn får komma till skolorna ökar då de är gratis, eftersom många inte vill satsa pengar på de här barnen.

Längtan driver vidare

Reidar Wilkman administrerar hjälparbetet från sitt arbetsrum hemma i Ingå. Nästan dagligen ägnar han någon timme åt arbetet. Totalt uppskattar han att det blir mer än en dag per vecka som han lägger ner av sin tid för ändamålet. Eivor Wilkman satsar inte riktigt lika mycket tid men är lika engagerad i hjälpen som han.

Vad är det som får er att orka hålla på med arbetet?

– Det ger en stor tillfredsställelse. Om man vill påverka världen i stort måste man vara typ president i USA eller något liknande, men som enskild person kan man påverka livet för andra enskilda personer dramatiskt, säger han.
– Dessutom får jag en längtan tillbaka dit för att träffa människorna. Där finns många som vi har lärt känna bra, och de är så otroligt tacksamma när vi kommer. Dessutom är där en sådan fantastisk färgprakt, och ett helt annat lugn. Det är inte alls samma stress som här, säger Eivor Wilkman.
Vem som helst kan bli medlem i föreningen och donationer tas emot med tacksamhet. Viktigast är ändå månatliga bidragsgivare, eftersom de ger verksamheten en stabil bas. En månatlig donation behöver inte vara stor, det kan räcka med tio euro.
– Det kan förändra livet för en människa där.

ANDRA LÄSER