”Bilen ser inte bara ful ut, den är också farlig” - det här skrev VN om för 50 år sedan

Här kan du läsa vad Västra Nyland skrev om mellan den 28 november och den 10 december 1972.

VN 21 november 1972
04.12.2022 18:47 UPPDATERAD 05.12.2022 11:43
VÄXANDE TURISM. Turistsiffrorna i Hangö har åter slagit rekord i år. Sammanlagt torde ca 120 000 turister ha besökt Hangö 1972 (1971 – ca 100 000). Största delen av dessa resenärer var givetvis inhemska, men mellan 15 och 20 procent utlänningar, mest svenskar, tyskar och fransmän, finns med i bilden.
LYCKAD BASAR. Sjömans- och hednamissionskretsarna i Bromarf församling höll på tisdagen en gemensam basar i församlingshemmet. Publiken var talrik och resultatet blev gott. Basaren inbringade 2 080 mark.
SIMHALLSPLANER. Simhallsfrågan i Pojo ligger nu i kommunalfullmäktiges händer. Styrelsen har förberett ärendet och godkänt den planerade simhallen.
SEGER. Berit Wikström segrade i allmänna klassen i den trafiktävling som Ekenäs motorklubb och idrottsnämnden i Snappertuna på söndagen gemensamt arrangerade med start i Ekenäs och mål vid Tunaborg i Snappertuna.
Den 20 kilometer långa banan från Ekenäs, via Åsenby, Huskvarn och Raseborgs gård till Tunaborg hade elva kontroller, åtta med trafikfrågor och tre med manöverprov.
SENIORHEM. Arbetet med pensionärs- och tjänstebostäderna i Snappertuna pågår för fullt. Bostäderna uppförs i en naturskön omgivning och på historisk mark. Strax intill ligger Forngården, där en gång Snappertuna köport fanns. Snappertuna å skymtar fram här och där.
LUCIA. Sjuksköterskan Ann-Christin Forsberg från Karis har valts till Svensk-Finlands Lucia 1972. Hon arbetar som sjuksköterska på Mjölbolsta sjukhus. Årets Lucia är född 1950 och har fyra syskon.
Hon är bosatt i Karis och började sin tjänst vid Mjölbolsta sjukhus den 1 juli detta år.
POLISEN FLYTTAR. Kyrkslättspolisens utrymmesfråga är löst. På så sätt att den en bit in i januari får flytta in i en hyreslägenhet i Gesterby, ett par kilometer från det nuvarande polishuset, som av yrkesinspektören utdömts slutgiltigt fr.o.m. utgången av november men nu i alla fall kommer att användas tills gesterbyutrymmena är inflyttningsklara.
BACKSPORT. Slalomsektionen inom Grankulla IFK är väl förberedd inför vintersäsongen. Sektionen har bl.a. skaffat en tränare, Seppo Santala, med internationella meriter.
De aktiva har varit i träning hela hösten. Och i vinter tas en ny lift i bruk i den förstorade backen.
– Vi är väl förberedda, säger slalomsektionens ordförande C-W Rosenlew. Åkarna har gymnastiserat och tränar inomhus hela hösten.
BILVRAK. Hur länge ska den krockskadade farmarbilen få stå kvar på Ekenäsvägen i Karis? Bilen har stått där över en månad och ser inte bara ful ut utan är också farlig för trafiksäkerheten. Är det inte polisens sak att se till att ett sådant bilvrak forslas bort? Undrande karisbo. (Insänt).
UTRIKESPOLITIK. Begreppet ”finlandisering” har alltså av allt att döma inte präglats för att hylla Finland, utan snarast för att framställa Finland som något slags avskräckande exempel på en satellitstat, som får rätta sig efter en mäktig granne.
---
Vid närmare påseende är nämligen finlandiseringspolitiken en ganska bra utrikespolitik, jämfört med åtskilliga andra europeiska och utomeuropeiska modeller. Det vet också de flesta initierade statsledarna världen över. (Ledare).
ANSTÄLLS. Bensinförsäljare. Kesoil, Karis tel. 31 242. (Annons).


Sammanställt av Niclas Erlin

ANDRA LÄSER