Beväringarnas dagpenning höjs

Beväringarna är också berättigade till matpenning under coronakrisen.

Beväringarna får höjd dagpenning från och med januari.
29.10.2020 20:11
Dagpenningen för alla beväringar höjs med 5-10 cent från och med den första januari. Dagpenningen för en beväring varierar enligt tjänstgöringstiden.
Enligt försvarsminister Antti Kaikkonens (C) beslut ska dagpenningen indexjusteras och höjas med 5 cent till 5,20 euro. För den tid som överstiger 165 dagars tjänstgöring höjs dagpenningen med 10 cent till 8,70 euro och för den tid som överstiger 255 dagar blir dagpenningen 12,10 euro.
Dagpenningen för reservisters repetitionsövningar kommer efter höjningen att vara 5,20 euro.
Beväringarna har under coronakrisen utöver dagpenning dessutom fått matpenning för de lediga perioder då de inte har ätit på garnisonen. Matpenningen uppgår till 13,50 euro per dag.