Finansbranschen fick nytt avtal – det blir ingen bankstrejk

Finansbranschens avtalsparter godkände riksförlikningsmannens förslag. Bankstrejkerna avvärjdes.

Avtalsparterna inom finansbranschen godkände på söndagen riksförlikningsman Minna Helles medlingsbud.
Därmed dras såväl strejkvarsel som andra arbetsstridsåtgärder in.
Avtalet som träder i kraft genast gäller fram till den 31 januari 2021. De generella löneförhöjningarna som ingår i avtalet följer den allmänna linjen och betalas från den 1 mars i år och från den 1 februari nästa år.
Den stora stötestenen i de utdragna förhandlingarna har varit frågan om veckoslutsarbete. Enligt det nya avtalet kan man inom vissa ramar komma överens lokalt om veckoslutsarbete. Veckoslutsarbete ska i huvudsak grunda sig på frivillighet.
ANDRA LÄSER