Ekenäs gymnasium på andra plats i färsk gymnasierankning – "Jag är mycket glad"

Ekenäs gymnasium hittas på andra plats i nyhetsbyrån STT:s gymnasiejämförelse.

Ekenäs gymnasium placerar sig i toppen när STT rankar gymnasier.
04.12.2021 15:16 UPPDATERAD 04.12.2021 22:02
Finlandssvenska gymnasier klarar sig återigen mycket väl i STT:s gymnasieranking. STT har jämfört resultaten i höstens studentskrivningar för 345 gymnasier, varav 33 är svenskspråkiga. Trots det är sju av de tio bästa stora gymnasierna finlandssvenska.
Björneborgs svenska samskola kniper första platsen på listan över de 20 bästa små gymnasierna. Fyra av de tio bästa är svenskspråkiga.
Till stora gymnasier räknas de som har fler än 51 studenter som avlägger studentexamen och det innebär att även västnyländska gymnasier hittas på listan. Ekenäs gymnasium lägger beslag på andra platsen medan Kyrkslätts gymnasium är tionde.