Expertgrupp kan fatta beslut om vaccinering av barn i åldern 5–11 i dag

Europeiska läkemedelsmyndigheten rekommenderar att coronavaccin godkänns för alla över 5 år.

I dag förväntas den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor fatta beslut om att vaccinera barn i åldern 5–11.
I dag på eftermiddagen möts den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor (KRAR) för att diskutera coronavacciner för barn. Expertgruppen förväntas fatta beslut om man i Finland ska börja vaccinera barn mellan 5 och 11 år. I nuläget rekommenderar myndigheterna att alla över 12 år ska ta vaccinet.
I slutet av november gav Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA grönt ljus för att ge Biontech-Pfizers coronavaccin till barn i åldern 5–11. Enligt myndigheten skiljer sig inte bieffekterna från övriga åldersgrupper, det vill säga milda effekter såsom trötthet, huvudvärk och muskelvärk är vanliga. Europeiska läkemedelsmyndigheten slår fast att nyttan med vaccinet väger tyngre än riskerna, speciellt bland barn som har förhöjd risk för allvarlig covid-19.
Barn får oftast milda symtom av covid-19, men det finns risk för att de sprider viruset. I undantagsfall har barn också fått allvarliga symtom av sjukdomen.

ANDRA LÄSER