Kustbanan är värd att satsa på

Det behövs fungerande kollektivtrafik till Västnyland. Nu finns hopp om att Trafikledsverket gör utredning om fler mötesplatser.

LedareMarina Holmberg
09.09.2021 19:40
Förbättringar i tågtrafiken är en fråga som engagerat de västnyländska kommunerna i decennier. Kustbanan från Helsingfors till Åbo är jätteviktig för pendlare. Längs den har det skett flera försämringar då tågen slutat stanna i Kyrkslätt och Ingå. Även Sjundeå har drabbats av försämringar.