Insändare: En skidspårmaskin behövs till Karis

22.02.2023 13:17
Trots att det nu är snöfritt och det går inte att skida så anser jag att man borde skaffa en skidspårsmaskin till Karis. Den borde stationeras vid idrottsparken för att användas för att underhålla de allmänna skidspåren i Karis. Det finns flera skidspår i Karis och spåret vid idrottsparken är kanske populärast och används av skolorna samt motionärer i olika åldrar. Det finns också ett skidspår vid Tallmo-Stegelbacken. Inga skidtävlingar arrangeras på dessa spår utan de används enbart i motionssyfte.
Enligt UKK-institutets senaste undersökning gällande kostnaderna för att befolkningen inte rör på sig tillräckligt och sitter stilla för mycket så framgick det att 76 procent av Raseborgs befolkning rör på sig för lite och 83 procent sitter för mycket stilla. Om vi kunde påverka de att raseborgarna skulle motionera mera och minska antalet personer som sitter stilla med 8 % enheter så skulle raseborgarna spara upptill 2 miljoner i kostnader årligen. Kostnaderna omfattar direkta och indirekta kostnader.
En ny eller använd maskin kostar cirka 20 000 – 150 000 euro. Maskinen kan också användas för annat underhåll som till exempel snöröjning.
Med en ordentlig skidspårsmaskin kunde man genast underhålla skidspåren så att dom blir i bra skick efter att det snöat eller efter att spåret blivit nerkört på grund av sin popularitet eller hård användning. Skidspåren har ofta varit i dåligt skick då spåret inte underhållits med en riktig spårmaskin som packar snön och gör spåret hållbarare. Med en spårmaskin kunde man dessutom förlänga säsongen betydligt för motionsåkarna på de spår staden upprätthåller i centrum av Karis det vill säga spåret vid idrottsparken och vid Tallmo-Stegelbacken.
Frank Holmlund, Karis Karis-Billnäs Socialdemokrater 

ANDRA LÄSER