Beskedet om barnskydd godtas

Regionförvaltningsverket godtar den utredning som Ingå kommun gett som svar i en fråga om tidsfrister inom barnskyddet. Ärendet leder inte till några åtgärder.

Verket ville ha en förklaring till varför tidsfristerna hade överskridits under tiden mellan den 1 oktober 2016 och den 31 mars 2017. Inledandet av ett barnskyddsärende försenades i 13,6 procent av fallen och en utredning av barnskyddsbehovet hade dragit ut på tiden.

I kommunens svar konstaterades att personalbrist inom socialvården varit den största orsaken till förseningarna. Till exempel var tjänsten som ledande socialarbetare obesatt i tre månader.

ANDRA LÄSER