Nu klarnar priset på företagstomterna i Ingå, gatuplanerna kan kommenteras

Kommunstyrelsen har slagit fast hur mycket de nya företagstomterna på den första delen av Ingåportområdet i Ingå ska kosta. Om kommunfullmäktige godkänner priset kan Ingå börja sälja tomterna i januari.

Uppdelad. Byggnadet av Ingåportområdet börjar på den östra sidan av Täktervägen.
03.12.2019 11:35
Det finns tre storlekars tomter på den första delen av Ingåportområdet som nu har planlagts färdigt. De billigaste tomterna kostar 35 000 euro, och de dyraste 95 000 euro. Mellanstorleken kostar 45 000 euro. Priset utgår från hur stora byggnader man får bygga på tomterna. Grundpriset är 50 euro per våningskvadratmeter.
Totat får man bygga byggnader på en yta på totalt 16 000 kvadratmeter. Om kommunen kan sälja alla tomter till det föreslagna priset får kommunen in 800 000 euro. Det kostar kommunen totalt 790 000 euro att bygga vägar, vatten- och avloppsledningar och jämna ut tomterna på företagsområdet vid korsningen av stamväg 51 och Täktervägen. Kommunen har också bett företaget Maanomistajien arviointikeskus värdera tomterna, och deras värdering av priset ligger på samma nivå som kommunens förslag.
Kommunen har gjort en plan för hur området ska förverkligas, och områdets gatuplaner är framlagda till påseende fram till den 16 december.
Tomtpriset ska godkännas av fullmäktige innan försäljningen kan börja. Det område som nu behandlas är den första delen, cirka 35 procent, av ett större företagsområde. För att färdigställa resten av företagsområdet krävs en ny detaljplan. Då den görs upp kommer de statliga myndigheterna sannolikt att kräva att trafikarrangemangen i korsningen mellan Täktervägen och stamväg 51 förbättras, bland annat genom en gång- och cykelväg under stamvägen.

ANDRA LÄSER