Kolumn: Barn inom småbarnspedagogiken får träna sociala och emotionella färdigheter tillsammans med Djurvännerna

KolumnLena Storbacka-Järvinen
20.09.2022 14:32
När barn växer och lär sig är en viktig kompetens att kunna vara tillsammans med andra, samt att kunna utveckla sina emotionella färdigheter. Det är viktigt att barn har kompisar och får uppleva glädje i vardagen. Barn mår bra av att det finns trygga vuxna som lyssnar, delar glädjen, intressen och bekymmer. I barns liv kan det finnas många trygga vuxna, men alltid är det inte så. Därför kan de professionella som jobbar inom småbarnspedagogiken ha en särskilt viktig roll. Barn behöver få uttrycka sina tankar och känslor. När barn umgås med andra är det viktigt att de lär sig hur de kan hantera problem och lösa konflikter. För att barn ska må bra behöver det finnas vuxna som känner igen barnets behov av hjälp och att barnet utvecklar sätt att kunna ta emot hjälp när det behövs.
Inom Yrkeshögskolan Novias projekt Resursstarka barn (2020-2023) utvecklas material, för att stärka och träna sociala och emotionella kompetenser. Allt material finns tack vare finansiering av Eschnerska Frilasarettet tillgängligt på projektet hemsida.
Det har varit viktigt att det finns mycket bilder och att materialen är sådana att de lockar barn att bekanta sig och leka med dem. Därför har det varit värdefullt att projektdaghem inom Pargas stad och Sateenkaarikotos daghem Lyckobo daghem i Åbo har varit med i projektet. Personal och barn har fungerat som medskapare av materialen. Det betyder att både personal och barn vid flera tillfällen har testat och gett feedback på materialen. Personalens erfarenheter har varit viktiga eftersom de är experter och har möjlighet att använda materialen dagligen i barngrupperna. De känner även till vilka behov som finns i arbetet med att stöda barns sociala och emotionella kompetenser. Barnens spontana och ärliga reaktioner och kommentarer har bidragit till att materialen kunnat anpassas till målgruppen.
Bland materialen finns flera gruppinriktade material, bland annat boken Djurvännerna – små stunder i daghemmet Bubblan och spelet Djurvännernas äventyr. De här materialen gör att barnen blir bekanta med att träna sociala och emotionella kompetenser tillsammans med djurvännerna.Inom småbarnspedagogiken finns det idag barn som ibland behöver mera stöd i dessa kompetenser, och barn som inte får tillräckligt stöd via gruppinriktade insatser. Under den resterande projekttiden utvecklas material för att hitta sätt att införa mera stöd där det behövs. Materialen kommer att fokusera på hur barn själva kan identifiera sina resurser och att dessa kan stärkas. Samtidigt får barnet aktivt vara med och planera hurdant stöd det behöver i olika situationer. Centralt är också att barnets hem involveras i det här arbetet. Ofta kan behovet av stöd vara liknande hemma och inom småbarnspedagogiken. Inom småbarnspedagogiken kommer främst socionomen att ha en allt större roll i att samarbeta med barnets hem och tillföra stöd för de barn och familjer som behöver det. Eftersom arbetsbeskrivningen för socionomer inom småbarnspedagogiken är ny, kan de här materialen bli en del av socionomens arbetsredskap. Du kan på projektets hemsida och på Facebook och Instagram följa med hur arbetet med de nya materialen framskrider.