Tryggare hemma efter institutionsvård

Raseborgs äldre kan framöver få tryggare och snabbare hemförlovning efter en vistelse på sjukhus eller vårdavdelning. Social- och hälsovårdsnämnden behandlar frågan på onsdag.

Överbeläggningsdygnen är alltför många i Raseborg. För att göra hemförlovningen från bäddavdelningen och sjukhuset snabbare – och tryggare – planeras hemförlovnings- och hemrehabiliteringsteam.

Hemförlovnings- och hemrehabiliteringsteam planeras i Raseborg. Avsikten är att göra hemförlovningen av äldre personer trygg efter att de vistats på sjukhus eller vårdavdelning.

Hemförlovningsteamet kommer med i bilden redan innan klienten skrivs ut. Teamet är tänkt att bestå av två sjuksköterskor, varav en på deltid, och en närvårdare. Tillsammans med klienten planerar man för en trygg vardag hemma med de stödtjänster som krävs.

Hemrehabiliteringsteamet å sin sida lägger tillsammans med klienten upp en rehabiliteringsplan. Teamet ska stödja hemvårdspersonalen då de planerade åtgärderna utförs. Det här teamet skulle omfatta en sjukskötare, en fysioterapeut och en ergoterapeut.

Akut behov

Behovet av dessa tjänster är akut, sägs i beredningen till social- och hälsovårdsnämnden. Anslag för hemförlovningsteamets vakanser finns i årets budget och kunde därför startas upp redan i september–oktober.

Hemrehabiliteringsteamet har beräknats kosta 200 000 euro på årsnivå och skulle startas upp från årsskiftet. Tanken är att reservera medel för teamet då nästa års budget görs upp.

Anledningen till att de bägge teamen behövs är att antalet köande patienter på hälsocentralens bäddavdelning har ökat under våren. Också köerna till dygnet runt-boende har vuxit. Per den sista juni i år var antalet överbeläggningsdagar hela 746.

ANDRA LÄSER