Falsk känsla av konsensus

"Själv vill jag tänka så att kriget har synliggjort skillnaden mellan demokrati och totalitarism. Man kan demonstrera mot kriget både i Ryssland och i Finland (eller i vilket annat demokratiskt land som helst), men det är bara i Ryssland som man riskerar upp till femton år i fängelse".

En stor majoritet av befolkningen i västliga demokratier har varit uppriktigt chockade över det ryska anfallskriget i Ukraina. Då FN i mars röstade om att fördöma Rysslands aggression mot Ukraina, stödde 141 länder förslaget, medan Ryssland och fyra andra länder röstade emot och 35 avstod från att rösta. Men, som bland annat Alexander Stubb nyligen har påpekat, är världen långt ifrån av samma åsikt i den här saken. Över hälften av världens människor bor i länder som inte var beredda att rösta mot Ryssland.
ANDRA LÄSER