Ekenäs Naturum behövs mer än någonsin

Naturum finns till för att öka förståelsen för miljön och dess betydelse, för ökad samhörighet och känsla för plats. Centret är öppet och välkomnande, det är alldeles särskilt barnvänligt och inkluderande.

24.11.2020 05:55
I Ekenäs finns ett oerhört viktigt naturcentrum för Östersjön och våra kustområden. Ekenäs Naturum tjänar mänskligheten och miljön. Det är platsanknutet och samtidigt ett ställe man kan besöka för att vidga sin kunskap och förståelse.
Mitt under klimatkrisen och den sjätte massutrotningen, det massutdöende vi är mitt uppe i, hotas Naturums existens av Raseborg stad och stadens beslut att höja hyran för lokalen, tiofaldiga den, och av Forststyrelsens påföljande beslut att lägga ned verksamheten.
Östersjöns tillstånd är synnerligen kritiskt som en följd av nedsmutsning och övergödning. Allt kraftigare översvämningar i kustnära områden och ökad försurning följer på klimatkrisen och kommer att påverka ekosystemet och de omgivande kommunerna allt kraftigare.
Naturum har en unik permanent utställning och står värd för viktiga händelser. Placeringen vid havsviken var en perfekt inramning för mig när jag berättade om min forskning kring framtida kustvattenhöjningar med påföljder i Gamla stan i Ekenäs under en paneldebatt med filmmakaren John Webster, efter en visning av Websters film Little Yellow Boots.
Naturum finns till för att öka förståelsen för miljön och dess betydelse, för ökad samhörighet och känsla för plats. Centret är öppet och välkomnande, det är alldeles särskilt barnvänligt och inkluderande.
I Raseborg bedrivs värdefull forskning och undervisning. Forskaren Jonna Engström-Öst och hennes forskarteam, forskaren Matias Scheinin med projektet Havsmanualen, samt Novias fokus på hållbar naturresursförvaltning i kustregionerna är naturliga samarbetspartners för Naturum.
Att hota ett livsviktigt led och en verksamhet för miljö och samhälle med kortsiktigt beslutsfattande är inte hållbart. Den pågående pandemin är ett kopplad till vår brutna relation med naturen.
Hållbarhet för miljön och samhället utgör grunden för allt liv på jorden. En hållbar ekonomi är född av en sådan grund.
Offentliga aktörer, inklusive Raseborg och Forststyrelsen, har ett ansvar att aktivt axla rollen som ledare i omställningen i riktning mot hållbarhet.

Jack Raisanen,

miljö- och hållbarhetsexpert, Helsingfors