Kolumn: Börsåret 2022

23.12.2022 14:31
Året är inte helt klappat och klart ännu, men de stora dragen ändrar inte. Det här blev ett minusår på de viktigaste börserna i världen. I fjol den här tiden skrev jag i min Västiskolumn att tillväxtbolagens värderingar var för höga och att jag väntade mig en rotation från tillväxtbolag till mera tråkiga värdebolag.
Just nu när marknaden är under press prioriterar portföljförvaltarna mer defensiva bolag, det vill säga sådana som inte påverkas så mycket av konjunktursvängningarna. Exempel på defensiva branscher är läkemedel, livsmedel, renhållning och motsvarande där efterfrågan är synnerligen stabil.
I fjol skrev jag också att en stor orsak till årets rotation skulle vara räntan som redan börjat röra sig uppåt. Precis så här har det gått. Räntan steg dock mycket snabbare och högre än man kunde tro, mycket till följd av skenande energipriser. Inflationen har varit årets ekonomisnackis och den diskussionen lär fortsätta långt in på 2023.

ANDRA LÄSER