Ingå vill slå ihop sin socialservice med Sjundeås

Att slå ihop socialservicen till en gemensam enhet kunde öka tryggheten och personaltillgången för både Ingå och Sjundeå.

Trygghet. Barnskyddsfrågor är bara en del av det kommunernas socialväsende ska klara av att hantera.
Kommunstyrelsen i Ingå behandlar på måndagskvällen ett förslag till nytt samarbete med Sjundeå inom socialsektorn. Den huvudsakliga tanken i förslaget är att om man slår ihop de två små enheterna i båda kommunerna till en större får arbetstagarna stöd av varandra och personalrekryteringen kan vara lättare.
– Vår ledande socialarbetare slutade nyligen och också Sjundeå är utan. Det skulle kanske vara lättare att rekrytera en ledande socialarbetare till en större enhet, säger Marie Bergman-Auvinen (SFP), som är ordförande för grundtrygghetsnämnden i Ingå och en av dem som varit med i preliminära diskussioner om ämnet.
Bergman-Auvinen understryker att det inte är frågan om en sparåtgärd.
– Absolut inte. Det är en trygghetsfråga, och en fråga om att ha tillräckligt med folk på jobb. Det är ett sätt att trygga servicen. En liten enhet är väldigt sårbar, säger hon.
En liten ekonomisk vinst skulle det ändå bli i och med att den ledande socialarbetaren skulle delas av kommunerna.
– Men då kanske vi kan anställa en socialarbetare till i stället.

Effektivare användning av expertis

Socialsektorn omfattar ett brett spektrum uppgifter och behovet av sakkunskap är mycket stort. I en större enhet har personalen större möjligheter att specialisera sig.
– Det finns mycket lagstiftning bakom socialservicen, det gäller barnskydd, utkomststöd, handikappfrågor och mycket mer. I en större enhet kan man flexa mer så att någon med en viss specialitet som kanske jobbar i Sjundeå kan komma till Ingå några dagar och ta emot klienter här.
– Det här är inget nytt i sig, vi har redan nu samarbetat med Sjundeå inom socialservicen.

Politiska diskussioner

Förutom Bergman-Auvinen har kommundirektör Jarl Boström och förvaltningschef Eija Taskinen från Ingå deltagit i diskussionerna. Sjundeå har representerats av kommundirektör Juha-Pekka Isotupa, förvaltningsdirektör Niko Kannisto, kommunstyrelsens ordförande Merja Laaksonen (SFP) och grundtrygghetsnämndens ordförande Kim Karlsson (Porkala-Sjundeå samlingsparti). Kommunernas grundtrygghetschefer har inte varit involverade i det här skedet.
– Vi för ärendet först till styrelsen eftersom vi vill ha ett principbeslut om ifall det här är något kommunen alls vill fortsätta utreda. Sedan kommer ärendet också till grundtrygghetsnämnden, säger Bergman-Auvinen.
Ifall kommunstyrelsen ger samarbetet grönt ljus är följande steg att närma sig Sjundeå med ett konkret förslag. Därefter kan också de politiska organen i Sjundeå ta ställning till ärendet. Kim Karlsson uppskattar att processen kommer att ta några månader.
– Vi försöker hitta en situation där båda vinner på ett samarbete. Om vi kan hjälpa grannkommunen är det bra, och tjänsten som ledande socialarbetare kanske blir attraktivare om det är ett större område, säger han.
Sjundeå har nyligen ledigförklarat tjänsten som ledande socialarbetare för andra gången. Kommunen har haft svårt att rekrytera personal.
ANDRA LÄSER