Ingå fortsätter på en grön väg

Ingås samhällstekniska nämnd har beslutat bland annat att Degerby skolas uppvärmningssystem byts till bergvärme och att möjligheter att använda solpaneler ska utredas.

Från olja till bergvärme. Degerby skola ska få ett nytt och miljövänligare uppvärmningssystem.
Samhällstekniska nämnden fattade på tisdag kväll flera beslut som tangerade kommunens miljövänliga inställning.
Då kommunens elanskaffning konkurrensutsätts för perioden 1.7.2016–31.12.2020 är ett krav att energin ska vara fri från koldioxidutsläpp.
Så var fallet även med avtalet med Nordic Green Energy som upphörde sista december och med tillsvidare avtalet med Fortum.
– Vi fortsätter på samma linje med elen och övriga åtgärder hänger delvis samman med Hinku-projektet. Vi strävar efter mindre koldioxidutsläpp, säger Ingås tf teknisk chef Ilkka Rissanen.

Mer bergvärme

Ett konkret exempel som minskar koldioxidutsläppen är samhällstekniska nämndens beslut att värma Degerby skola med bergvärme.
Arbetet har konkurrensutsatts och i tisdags valde nämnden Max´s Energy som entreprenör.
Nylands Närings-, trafik- och miljöcentral har beviljat investeringen ett energibidrag på 15 procent.
– Bergvärme i stället för oljeuppvärmning minskar koldioxidutsläppen märkbart, speciellt då rätt slags el används till bergvärmen, säger Rissanen.

Intresse för solenergi

Nämnden beslöt också att Ingå kommun meddelar intresse för anskaffning av solpaneler till lämpliga objekt. Det hela handlar om att Hinku-teamet vid Finlands miljöcentral ordnar en leasinganskaffning av solpaneler för alla kommuner i landet.
Leasingavgiften motsvarar summan som solkraftverkets elproduktion skulle kosta i elnätet.
Anskaffningen förorsakar inga investeringskostnader och påverkar inte driftkostnaderna under leasingperioden.
Efter leasingperioden kan solkraftverket inlösas mot restvärdet.
Även detta projekt får stöd från statligt håll. Arbets- och näringsministeriet stöder nämligen solenergi med 25 procent.
Tekniska avdelningen ska nu undersöka lämpliga objekt för solpaneler och göra upp en teknisk plan för dem.
– I det här skedet handlar det om att visa att vi är intresserade och utreda vilka fastigheter som vore lämpliga. Det är ännu ganska öppet, men vi gör vårt bästa för att hitta lösningar som sparar pengar, energi och utsläpp, säger Rissanen.
Tidigare har kommunen redan fattat beslut om bland annat belysningen som sparar både energi och kostnader.

Kolneutrala kommuner (Hinku)

Projektet, som startade 2008, syftar till att skapa nya verktyg och metoder för att minska växthusgasutsläppen.
Hinku-kommunerna har förbundit sig att före 2030 minska växthusgasutsläppen i sina respektive områden med 80 procent från 2007 års nivå.
Ingå anslöt sig som den sista västnyländska kommunen till Hinku-projektet 2014. För Ingås del har utsläppen minskat mycket redan i och med att Fortums kolkraftverk stängde.