Ljusare framtidssyn bland små och medelstora företag

Antalet små och mellanstora företag som tror på bättre konjunkturer ökat från 26 till 35 procent. Endast 13 procent befarar sämre tider under de kommande 12 månaderna.

De små och medelstora företagen ser nu klart ljusare på konjunkturerna än för ett halvår sedan.
SPT
01.09.2021 17:04
De små och medelstora företagens konjunkturförväntningar har stigit kraftigt efter det exceptionella pandemiåret.
Det visar en färsk företagsbarometer gjord av Företagarna i Finland, det statsägda finansieringsbolaget Finnvera och Arbets- och näringsministeriet.
Av företagen bedömer 35 procent att konjunkturerna i ekonomin kommer att förbättras under de följande 12 månaderna.
För ett halvår sedan trodde endast 26 procent av företagen att konjunkturerna skulle förbättras det kommande året.

Få befarar nedgång

För ett halvår sedan trodde 23 procent av företagen rentav att konjunkturerna skulle försämras. Nu har endast 13 procent av företagen en så dyster syn på de kommande 12 månaderna.
De större små och medelstora företagens förväntningar på den närmaste framtiden är överlag positivare än de mindre mikroföretagens. Nio av tio företag som är verksamma i Finland är mikroföretag med färre än 10 anställda.
Näringsminister Mika Lintilä (C) är nöjd:
Små och medelstora företag har nu tillit till att Finlands ekonomi återhämtar sig. Vi får också ett budskap med samma innehåll av konsumenterna. Detta är positiva och viktiga signaler om ekonomisk återhämtning. Ekonomierna håller på att återhämta sig också i Finlands handelspartnerländer, säger han i ett pressmeddelande.

Oro för dyrare råvaror

Samtidigt visar barometern att företagarna fruktar att produktionskostnaderna kommer att stiga. Särskilt priserna på råvaror och andra mellanprodukter väntas stiga mer än tidigare.
– Det som gör det svårt är att produktionskostnaderna bedöms öka kraftigt i en situation där man fortfarande är tvungen att leva under exceptionellt osäkra förhållanden och med svagare ekonomiska buffertar än tidigare, säger ekonom Petri Malinen från Företagarna i Finland.
Malinen menar därför att det i höstens löneförhandlingar är viktigt att inte enbart utgå från de goda förväntningarna på ekonomisk tillväxt.
Taloustutkimus genomförde barometern som webb- och telefonenkät i juni och juli 2021. Den besvarades av 4 592 företag.