Karelia placerar kvinnor i centrum

Två kvinnoöden från inbördeskrigets Finland presenteras i Karelias nya produktion 18, med premiär på nyårsafton.

Vill nå unga. Regissör Karin Berglund, Nina Hanson från Kulturhuset Karelia, Sanna Himmelroos, Monika Fagerholm och Jan Lindroos hoppas att många unga ska hitta Karelias nya satsning 18 – både som skådespelare och publik.
Satsningen är liksom föregångarna Schacki och Hemlis ett projekt som ska engagera lokala ungdomar – med en avgörande skillnad.
– Vi har valt att kalla det här för musikteater, inte musikal, vilket betyder att vi lägger särskild vikt vid samspelet mellan musik och text, säger Monika Fagerholm som tillsammans med Hanna Åkerfelt står för manus.
I motsats till musikalerna baserar sig manuset på en bok: Projekt Ines av Anna Lindholm. Boken återger fem kvinnoöden under inbördeskriget i Finland.
– Personerna i boken är verkliga personer, men vi kommer att fiktionalisera händelserna och har också annars haft ganska fria händer av författaren att göra om boken till manus, säger Fagerholm.

Kvinnor i centrum

För regissör Karin Berglund är det väsentliga i processen ändå att synliggöra sådant som vanligen hamnar i skymundan.
– Jag är god vän med Anna Lindholm och har sedan hon började skriva boken tyckt att det måste göras något mer av det här materialet. Det här är berättelser som är viktiga att berätta, speciellt eftersom det handlar om unga kvinnor. De skrivs så ofta ut ur historien, säger hon.
Projektet är också Karelias Finland 100-program, och som sådant en replik i diskussionen om det mansdominerade jubileumsåret.
– Finland 100 år är ett oerhört manligt projekt. Vi opponerar oss mot tanken att kvinnliga berättelser ska slås in som en kil i något som annars antas vara i huvudsak manligt. Det som är så fint med det här projektet är att Anna Lindholm placerar kvinnorna mitt i centrum och gör dem lika delaktiga i skeendena som männen. Många kvinnor var i högsta grad involverade i inbördeskriget, även om de inte var med i de stridande trupperna, påpekar Fagerholm.

För och med unga

Musikteatern 18 ska spelas och utformas av lokala förmågor. De ska vaskas fram på en första audition söndagen den tionde september. I huvudsak letar man efter unga, men projektgruppen vill inte begränsa urvalet genom att sätta klara åldersgränser på dem som vill vara med.
– Vi söker efter personer som kan spela någon som är kring 18 år. Och så finns det också några äldre karaktärer i pjäsen, säger Sanna Himmelroos, som är med i projektgruppen.
Tanken är att de unga ska få vara med i alla delar av processen, så därför måste man inte nödvändigtvis vara ute efter en roll för att gå på audition.
– Ungdomar vet för det mesta inte vad allt man kan göra på en teater. Så mitt förslag är: Kom hit och ta reda på! säger hon.
Projektgruppen hoppas att unga också ska komma och se pjäsen.
– Trots att det är ett allvarligt tema så är pjäsen också rolig. Här finns mycket humor.

Ut på turné

Musikteatern 18 görs i samarbete med Åbo svenska teater (ÅST), vilket också innebär att den kommer att spelas i Åbo i februari.
– ÅST är regionteater också för Västnyland och vi samarbetar gärna när det finns spännande projekt som vi kan stödja. När den här boken kom ut fanns det många som ville göra något utgående ifrån den, så det här var ett projekt vi var intresserade av, säger regionproducent Jan Lindroos.
Boken väckte stort intresse när den gavs ut för några år sedan och kommer att komma ut i nytryck i höst. Berättelserna är i allra högsta grad relevanta också i dag.
– Det här är en ypperlig chans för alla västnyländska historielärare att läsa boken och komma och se pjäsen. Så skapar man en helt annorlunda undervisning, säger Karin Berglund.
– Också samhällsklimatet i dag är väldigt oroligt och vi vet inte vad som ska hända i framtiden. Och det finns också i dag 18-åringar som lever i det klimatet.

Skapar mångsidig ljudvärld

Monika Fagerholm hoppas att pjäsen ska ge publiken teman att känna igen sig i och fundera över ur sitt perspektiv.
– Det finns paralleller till livet i dag. Jag hoppas att de unga som sitter i publiken kan tänka in sig i en situation där vi plötsligt har kris fast vi tror att det är fred.
Eftersom produktionen är en musikteater spelar självfallet musiken en viktig roll. Sånggruppen Nonette, som består av sex damer, kommer att utgöra kärnan i sången, men också de ungdomar som kommer med ska få bidra med det de kan.
Målet är också en mer omfattande ljudvärld än bara melodier.
– Vi strävar efter att genom olika ljud förstärka och stödja scenerna i pjäsen. Det ska bli en helhetsupplevlse. Till exempel ska spänningarna när det blir krig ackompanjeras av många dissonanser, säger Sanna Himmelroos som håller i det musikaliska.
Himmelroos har också själv skrivit musik till pjäsen och hon och Nonette har samarbetat med folkmusikartisten Marianne Maans, som nyligen fick Svenska kulturfondens pris på 10 000 euro för sin insats för den finlandssvenska folkmusiksskatten och den österbottniska fioltraditionen med moderna inslag.