Det här skrev Västra Nyland om för 50 år sedan

Här kan du läsa vad Västra Nyland skrev om mellan den 12 december och den 24 december 1972.

VN 15 december 1972
18.12.2022 12:08
POPULÄR KURS. En grundkurs för blivande ledande personer inom förpackningsbranschen pågår som bäst i Hangö i Finska förpackningsföreningens regi. Kursen är den hittills största i sitt slag i landet och har samlat över 50 deltagare.
POPULÄR MARKNAD. Tenala-föreningarnas stora julmarknad på söndagen var välbesökt och köplusten så stor att så gott som allting gick åt. Arrangörerna räknar med att drygt 400 tenalabor tittade in i grundskolan där marknaden hölls.
---
Till marknadsnöjena hörde bland annat filmförevisning. Mest var det tecknade barnfilmer som visades.
LUCIA LYSTE UPP. Korridorer och trappor i Lärkkulla i Karis lystes under de mörkaste morgontimmarna på onsdagen upp av en ljuskrönt uppenbarelse. Lucia-traditionen firades också i år med Lucia, tärnor, tomtar och lussekaffe.
Lucian Helena Werner med tärnorna Harriet Werner – Lucias tvillingsyster – och Helena Sjögren samt åtta tomtar skred fram genom korridorerna, nedför trapporna och in i matsalen sjungande Lucia-sången.
ETTÅRSFEST. Oy Fiskars Ab:s nya saxfabrik i Fiskars firade 1-årsdagen med en kombinerad jubileums- och julfest för personalen. Festen hölls i Fiskars samlingslokal. Fabrikschefen Nils Höglund hälsade välkommen och sedan bjöd bolaget på smörgåsbord med förfriskningar och kaffe. Fiskars lekskolbarn underhöll med sång och en luciatablå.
INGEN SIMHALL. Det byggs ingen simhall i Pojo kyrkby. Trots att kommunalstyrelsen kunde servera en rad nya argument för projektet fick den inte tillräckligt många röster bakom sitt förslag då frågan avgjordes på onsdagen i fullmäktige. Det negativa beslutet hängde faktiskt på en enda röst.
FÖRLÄNGT BESÖK. President Urho Kekkonen och statsminister Kalevi Sorsa återvänder till hemlandet med eftermiddagståget från Moskva på julaftonseftermiddagen. Presidenten och statsministern har deltagit i festligheterna med anledning av 50-årsjubileet av Sovjetunionens grundande. Hemresan uppsköts på grund av att diskussioner mellan presidenten och sovjetledare på hög nivå har förts.
UPPSKJUTET BESÖK. Partichef Leonid Bresjnev har antytt att han inte ämnar besöka Förenta staterna så länge de amerikanska bombningarna av Nordvietnam pågår, omtalar man i tillförlitliga diplomatkretsar i Moskva på lördagen.
Enligt inofficiella uppgifter hade Bresjnev tidigare planerat att besöka Förenta staterna i april eller maj nästa år, men officiellt har inget datum fastslagits.
TILLVÄXT. – Det är en rejäl utmaning för Lojo landskommun när vårt invånarantal ökar med 700 personer per år, sa Ilmari Stenbäck (saml.) på den borgerliga gruppens vägnar när man torsdag kväll diskuterade Lojo landskommuns rekordbudget som slutar på 25,1 miljoner mark.
INGEN INKORPORERING. Drygt 5 800 Esbobor uttalade på tisdagen sin åsikt om inkorporeringar vid de 37 distriktsmöten som anordnades. Sammanlagt 5 792 Esbobor sade nej till en inkorporering av Alberga och Fågelberga till Helsingfors medan 11 uttalade sig för anslutning till Helsingfors.
FÖRÄNDRING. Från årsskiftet blir finskan det första språket i Grankulla. Det betyder i praktiken att alla allmänna skyltar blir omflyttade, likaså texten på stadens blanketter.
REDAKTIONELL HÄLSNING. Västra Nylands läsare och medarbetare, vänner och motståndare tillönskas en god jul.


Sammanställt av Niclas Erlin

ANDRA LÄSER