Väglag ska få sköta vägunderhåll

Tekniska nämnden i Raseborg anser att staden bör initiera grundandet av en lång rad väglag.

Många fastighetsägare i Leksvall kommer snart få grunda egna väglag.

Det gäller vägar som staden skulle vara delägare i och för vilka det annars finns förutsättningar för att grunda ett väglag.

Nämnden beslöt att underhållet av följande vägar i Leksvall överförs till fastighetsägare och andra vägdelägare: Leksvallsvägen, Norra byvägen, Mossavägen, Norrskogsvägen, Harstigen, Mossaberget, Mäklarvägen, Hummelgärdet och Kolmilsvägen.

Också fastighetsägare och vägdelägare längs förbindelsevägen mellan riksväg 25 och Mannerheimsvägen i Skogby, samt längs Gammelbodavägen i Gammelboda påförs underhållet för de vägarna.

Dessutom anser nämnden att verkställandet av ett över sju år gammalt beslut bör påskyndas. Det handlar om att bilda väglag för Skogbölevägen i Skogböle för vägavsnittet fram till den tidigare järnvägsstationen, för Svartå bruksområde samt för Finnäsvägen i Snappertuna. Beslutet fattades av samhällstekniska nämnden i augusti 2010.

ANDRA LÄSER