1921 höjde den amerikanska auktionen stämningen på Pojoviks sommarfest

VN den 18 augusti 1921. Bild: Västra Nyland

Mellan den 9 augusti–20 augusti 1921 fanns det mycket att läsa om i Västra Nyland. Det fanns minor vid Hästö-Busö, skolorna började och dessutom ordnades en höstbal i Hangö.

Invigning. Såsom tidigare i korthet omtalats, har verkställande direktören i Fiskars A.-B., bergsingeniör Alb. Lindsay von Julin tagit initiativ till anläggandet av en fjäderfabrik vid Skuru ham...