Askers ger hela Svartå ny fart: "Vi uppfostrar byn tillsammans"

Leken är redan i full gång på daghemssidan och nästa vecka kommer skoleleverna. Det nya verksamhetscentret i Svartå samlar hela byn under samma tak – förutom de allra minsta som inte fick plats.

Friska tag. De gemensamma utrymmena inspirerar bibliotekschefen Heidi Enberg, daghemsföreståndaren Laura Sirén och rektorerna Hanna Rönnblom och Marjo Laitinen.
Benjamin Lundinbenjamin.lundin@vastranyland.fi
12.08.2022 10:35 UPPDATERAD 12.08.2022 12:21
På gatan utanför piper och brummar vägmaskiner. De håller på att asfaltera området kring byggnaden som har rest sig i Svartå centrum. Inne på gården klättrar daghemsbarnen i splitternya klätterställningar, och inomhus doftar de ljusa och luftiga utrymmena nybyggt.

ANDRA LÄSER