Ingåpolitiker vill att kommunen satsar mera på vatten och avlopp - i samarbete med Sjundeå

Ingå och Sjundeå borde samarbeta i frågor om vatten och avlopp, anser nitton förtroendevalda i en motion.

Det är SFP:s Lena Selén som är första undertecknare av motionen som yrkar på att kommunen tar initiativ till att koordinera vattentjänstverken i Ingå och Sjundeå. Motiveringen till ett samarbete är att det på sikt skulle ge en större säkerhet i vattendistributionen, vilket behövs då kommunen vill växa. Projekten med Ingåstrand och Ingåport kommer enligt motionstagarna att vara stora vattenslukande projekt, och tillgången till vatten i kommunen måste tryggas.
Motionen lyfter också fram behovet av att förnya tillståndet för vattentaget i Sandarna, och bygga upp det. Enligt motionstexten har en undersökning från år 2013 visat att det finns så mycket vatten i Sandarna att ett vattentag där på sikt kunde försörja hela Ingå med vatten.
De som undertecknat motionen vill också att kommunen ska stödja det nya vattenandelslaget som är under arbete i Degerbytrakten, och engagera sig i det gamla vattenadelslaget som även levererar vatten till Degerby skola och daghem.

ANDRA LÄSER