"Hör oss och ge konkreta tips" – det är ungas budskap i klimatdebatten

Jag önskar att man skulle skriva mer om vad man själv kan göra. Ofta tycker jag att nyheterna är skrivna på ett sådant sätt att de ger en känsla av att spelet är förlorat och att vi inget mer kan göra, säger 18-åriga Ines Latvala.

64 procent av ungdomarna säger sig vara antingen mycket eller rätt så oroliga för klimatförändringen. I synnerhet flickor och ungdomar i huvudstadsregionen känner stark oro för klimatförändringens effekter.
Tidningarnas Förbund har i sin färska undersökning tagit fasta på ungas syn på klimatförändringen och på nyhetsrapporteringen kring den.
ANDRA LÄSER