Polisen varnar för svaga isar – gör så här om du går genom isen

Polisen varnar för svaga isar.

Tjock is är inte alltid säker.
Varje vinter drunknar många finländare eftersom de inte kan motstå isens frestelse, enligt polisen. En förutsättning för att man tryggt ska kunna röra sig på is är således att man känner till de risker som är förenade med isen och utrustar sig på rätt sätt.

Tjock is inte alltid säker

Isens bärkraft ska alltid mätas enligt kärnisen. Isen kan till exempel variera mycket beroende på strömningar och bottnens kvalitet, detta innebär att skillnader kan hittas även inom ett litet område. Enligt polisen måste man därför se till att isen är tillräckligt stark i hela det område där man tänker röra sig.
Is som är 5 centimeter tjock tål i allmänhet en person, enligt polisen. Om det handlar om en större grupp bör isen ha en tjocklek på minst 10 centimeter. Om du rör dig med en snöskoter som väger cirka 500 kg ska tjockleken vara minst 15 centimeter.
Enligt polisen är farliga platser bland annat åar, avrinningsområden i sjöar, floder och bäckar samt intilliggande strandbankar som plötsligt leder ner i vattnet samt strömma platser. Vid sprickor försämras också isens bärförmåga. Därtill bör man komma ihåg att broar, bryggor och fartyg som ligger på is binder värme och försvagar isen under och i närheten av dem. Farleder som trafikeras regelbundet är också farliga.

Säkerhetsanordningar för is

Den allra bästa säkerhetsåtgärden är att aldrig bege sig ut på isen ensam.
Isdubbar, ispik, räddningslina och vattentäta fodral för mobiltelefon är även bra att ha om man tänker röra sig på is.

Så gör du om du gått genom isen

Vänd dig om mot det håll som du kom från.
Vakens kanter är ofta ostabila. Försök därför att slå dig fram till stabil is som kan bära dig. Först då kan du ta fram dina isdubbar.
Jobba med en isdubb i taget och ta hjälp av benen för att häva dig upp ur vattnet.
När du väl är uppe bör du inte resa dig genast, utan i stället åla tills du är på säkert avstånd från vaken.
Källa: Myndigheten för samhällskydd och beredskap

ANDRA LÄSER