Knepigt i kommunerna

Alla kommuner vill och behöver utvecklas, gärna i samarbete med utomstående. Vägen från idé till förverkligat projekt är ändå både lång och snårig.

I veckan meddelade Finlands Bostadsmässa att man säger upp avtalet med Ingå kommun och företaget Inkoon Keskustakehitys, IKK, om bostadsområdet Ingåstrand. Orsaken är att tidtabellen som finns inskriven i avtalet inte håller. I slutet av fjolåret meddelade IKK, med Marcus Grönholm i spetsen, att man behöver mer tid för att fullfölja sin del av projektet. En förskjutning med ett år, till 2023, gör att den småskaliga bostadsmässa som Finlands Bostadsmässa ville pröva på i Ingå krockar med den etablerade bostadsmässan som ordnas vartannat år.

ANDRA LÄSER