Politiker vill ha koll på vad Ingås konstsamling är värd – åtminstone de här verken finns i kommunens ägo

Ett tjugotal lokalpolitiker i Ingå vill att kommunen kartlägger vilken konst kommunen äger. De vill också se en plan för hur konstsamlingen ska förvaltas och utvidgas.

Kommuner äger en hel del konst. Den här tavlan har donerats till Sjundeå kommun av konstnären Helena Leskinen.
Mira Strandberg
03.05.2022 15:33 UPPDATERAD 03.05.2022 15:34
De grönas fullmäktigeledamot Elina Ahde lämnade i måndags in en motion där hon yrkar på att kommunen ska kartlägga sin konstegendom. Enligt motionstexten har kommunen under årtionden samlat ihop en konstsamling som förtjänar att bli utställd. Hon och de tjugoen andra motionstagarna skriver att kulturens och konstens positiva effekter för välfärden lätt förblir obemärkta. De vill att kommunen katalogiserar sin konstegendom, ställer ut verken i offentliga utrymmen och gör en plan för hur kommunen skaffar konst, förvaltar sin samling och samarbetar med lokala konstnärer.

ANDRA LÄSER