Hangö häver avtal med Attendo?

Enligt vad Västra Nyland erfar, häver Hangö stad sitt avtal med Attendo för läkartjänster inom geriatri vid hälsocentralen.

31.10.2017 06:20 UPPDATERAD 31.10.2017 12:08
I stället sluter man avtal med den andra aktören, Doctagon, som var med då upphandlingen gjordes. Det är kutym att om ett avtal hävs, är följande aktör i tur. I det här fallet fanns dessutom endast två anbud.

Läkarmottagningen sköts av Attendo

Då staden i fjol beslöt att upphandla tjänsterna vid hälsocentralen, delades upphandlingen upp på två områden. Det ena omfattade geriatriska tjänster, alltså vården av äldre personer. Attendo inledde verksamheten i början av det här året inom geriatrin.
Det andra avtalet gällde tjänsterna på hälsocentralens läkarmottagning. Den biten fortsätter i Attendos regi.

Blir dyrare

Eftersom Doctagons anbud vid upphandling var högre, kommer bytet att kosta mer för staden. Hur mycket är ännu för tidigt att säga.
Enligt de uppgifter VN har, har Attendo inte levererat de tjänster som avtalet omfattade. Det lär också ha förekommit brister i vården.
Ärendet kommer veterligen att behandlas på grundtrygghetens möte i morgon.
Från Attendos sida säger kommunikationsansvariga Vili Lähteenoja, att han är medveten om att staden lämnat in ett dylikt initiativ i september. Han säger att Attendo är i färd med att formulera ett genmäle, och att saken för deras del därmed är öppen.

ANDRA LÄSER